Sponsoreret af BASF
Arkitekturen i raps styrer udbyttet
Raps er en kompleks afgrøde. De senere års øget fokus på rapsen har bidraget med meget nyttig viden om, hvordan vi bedst kan optimere udbyttet af den enkelte rapsplante. Et væsentligt kriterie er, at rapsen får en optimal arkitektur. Og en lille indsats i foråret kan give øget udbytte til høst.

Det er forår og tid til at tænke på, hvordan væksten i rapsen kan styres. Men hvad sker der egentlig med rapsen, når den begynder sin vækst efter vinter? 
Samtidig med rapsstænglen begynder at strække sig, starter dannelsen af sideskuddene også. De øverste sideskud først, og derefter begynder væksten i rækkefølge ned ad stænglen. Sideskudsdannelsen sker meget hurtigt og fra det første- til det sidste sideskud dannes går der ofte kun få dage.

Væksten af rapsens hoved- og sideskud kan sammenlignes med en dyreflok med munde, der skal mættes. Føreren af flokken får altid først, derefter går det på tur i hierarkiets rækkefølge. Det samme sker med energifordelingen i rapsplanten; hovedskuddet får først, og derefter får første sideskud, anden sideskud og så videre. Derfor vil hovedskud og de øverste sideskud få størstedelen af energien og blive dominerende og reducere væksten af de nedre sideskud.

Der skal sollys til

Når hovedskuddet og de øverste sideskud tager det meste af energien i rapsen, er der er en god sandsynlighed for, at de sætter en masse blomster. Men det kan desværre medføre at blomsterne sidder så tæt, at de danner et tykt tæppe, som skygge for den nedre del af planten. For hvis sollyset ikke kan trænge igennem rapsen til de nedre sideskud udvikles de ikke og de kan ses som golde sideskud uden skulper.

Det betyder, at planterne skal være harmonisk bygget med en stærk stængel og et højt antal sideskud, jævnt fordelt på hver plante. Plantens arkitektur er speciel vigtig i raps, for at sikre den udnytter det tilgængelige sollys bedst muligt. Skygger rapsen for meget for sig selv under blomstring vil det påvirker det potentielle udbytte negativt.

Sådan skal rapsen se ud!

Målet er at opnå en effektiv rapsplante med den rette arkitektur, når blomstringen begynder. En vækstregulering af rapsen regulerer den dominans som hovedskuddet naturligt har, og sikrer at energifordelingen i planten bliver mere ligeligt fordelt imellem hoved- og sideskud. 

Vækstreguleringen af rapsen med Caryx bevirker, at hovedskuddet og de første sideskud bliver kortere, mindre kraftige og får færre blomster. Det giver rapsen flere ensartede sideskud og en mere åben struktur, som tillader mere sollys at komme ned i afgrøden til de nedre sideskud. Sollyset holder fotosyntesen i gang i den meget vigtige periode fra midt-blomstring til frøfyldning, hvor frøanlæggene dannes. De nedre sideskud vil så udvikle sig og vokse sig længere og derved komme højere op i afgrøden og danne flere blomster, som senere bliver til skulper. Vækstreguleringen skaber dermed mulighed for, at der kan avles flere frø pr. plante, og det er det vigtigste parameter til et højere udbytte. 

 

Emneord raps, vækstregulering, BASF

Sponsoreret af BASF

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.