Bekæmp bladlus i hvede og vårbyg med reduceret dosis
Nye forsøg viser, at man kan nøjes med 50 procent dosis i hvede og 75 procent dosis i vårbyg mod bladlus.

Landbrugsinfo giver vejledende bekæmpelsestærskler for skadedyr der kan forekomme i kornet, samt information om doseringer.

Bladlus

Det er vigtigt at undersøge planterne flere steder i marken for angreb af skadedyr, så angreb opdages i tide. Især i vårbyg og havre er det vigtigt, at man får opdaget angrebene i tide for at få en god effekt.

Bladlus er lette at opdage i hvede, hvor de er oppe i akset, mens de i vårbyg og havre sidder i bunden af afgrøden ved stråbasis over jordoverfladen.

Vejledende bekæmpelsestærskler i vinterhvede og vårsæd, er frem til og med vækststadium 73 (tidlig mælkemodnet stadum), 40 procent af angrebne strå, hvis der ikke er behov for svampebekæmpelse, og 25 procent, hvis der er behov for svampebekæmpelse.

I vækststadium 74 og 75 er bekæmpelsestærsklen 100 procent angrebne strå.

Her er det vigtigt at bemærke, at et strå tælles som angrebet, blot der er en enkelt bladlus.

Betydende angreb af bladlus i vinterbyg, rug og triticale forekommer sjældent. Skulle det forekomme, kan de vejledende bekæmpelsestærskler for vinterhvede og vårsæd også anvendes i disse afgrøder.

Sprøjteteknik

Indret sprøjteteknikken efter bladlusenes placering. I vårsæd køres langsomt med store dråber og højt tryk f.eks. 025 lavdrift/refleks/kompakt luftinjektionsdyse, med tre bar, seks km/t og 200 liter vand.

Alternativt kan man køre 03 lavdrift/refleks/kompakt luftinjektionsdyse, med 2,5 bar, 6,6 km/t og 200 liter vand.

Mod bladlus kan anvendes pyrethroider og Pirimor 500.

Pyrethroider har en virkningstid på cirka tre uger, mens Pirimor 500 WG virker i cirka to uger.

I marker med kraftige bladlusangreb kan der forekomme bier, der søger honningdug. I sådanne marker bruges kun Pirimor 500 WG eller Mavrik Vita, da det er de eneste midler uden bimærke.

Desuden skal man være opmærksom på at Pirimor G, Karate 2,5 WG og Fastac 50 ikke må opbevares og anvendes efter henholdsvis 31. december 2020, 1. juli 2021 og 31. januar 2022.

Ved en sen sprøjtning er det vigtigt at være opmærksom på midlernes sprøjtefrister.

Dosering

I forsøg med bladlusbekæmpelse i hvede, er der opnået god effekt med nedsatte doseringer.

Det er muligt at reducere dosis af Mavrik Vita og Pirimor 500 WG til kvart eller halv dosis. De øvrige pyrethroider anbefales i halv dosering.

I vårbyg er der ikke så gode muligheder for at anvende nedsatte doser som i hvede. Dette skyldes nok bladlusenes placering i bunden af vårbygafgrøden, hvor de er sværere at ramme end i hvedeaksene.

I vårbygforsøg med bladlusbekæmpelse er der med Mavrik Vita og Pirimor opnået lavere nettomerudbytter end med Fastac og Karate.

På baggrund af forsøgene anbefales omkring trekvart dosering af sidstnævnte midler.

De højeste nettomerudbytter med Mavrik Vita og Pirimor er opnået med omkring halv dosis.

Manglende visuel effekt

Ved anvendelse af Pirimor forsvinder bladlusene ret hurtigt efter bekæmpelsen. Ved brug af pyrethroider forbliver bladlusene ofte længe i marken, uanset den anvendte dosering.

I vårbyg og havre får vi ofte mange henvendelser om "utilstrækkelig" effekt af pyrethroider mod bladlus i "bladlusår". Dette ses især, hvis bekæmpelse først iværksættes, når angrebene er meget kraftige.

Ønskes god synlig effekt, anbefales Pirimor i vårsæd.


Kornbladbiller

Den vejledende bekæmpelsestærskel er 0,5-1,0 larve per strå indtil omkring begyndende skridning.

Små larver er lettest at bekæmpe.

Mod kornbladbiller kan anvendes pyrethroider. Fastac og Karate kan på baggrund af forsøg reduceres til omkring trekvart dosering.

Ved forekomst af både bladlus og kornbladbiller kan man anvende 0,05 kg Pirimor blandet med halv dosering af pyrethroiderne, det vil sige blandet med 0,125 liter Fastac, 0,1 kg Lamdex/Karate eller 0,05 kg Kaiso Sorbie


Bekæmpelse af hvedegalmyg

Bekæmpelsestærsklen er på 120 hvedegalmyg per fælde per dag.

Eventuel bekæmpelse skal udføres i tidsrummet fra omkring svulmning af fanebladets bladskede til begyndende blomstring (vækststadium 43-61) for at have effekt, det vil sige inden for 8-10 dage.

Kun to pyrethroider er godkendt til bekæmpelse af hvedegalmyg. Lamdex/Karate 2,5 WG  0,15-0,2 l per kg per hektar eller Mavrik Vita 0,1-0,15 liter per kg per hektar.

Bekæmpelse af trips

Bekæmpelse anbefales ved fund af mere end 0,5-1 mærk trips per øverste bladskede.

For at ramme tripsene inde i bladskederne, skal bekæmpelse udføres lige før begyndende skridning i vækststadium 45, hvor bladskederne åbner sig lidt.

Anvend omkring 200 l vand, og sprøjt om morgenen, med 0,15 kg per hektar Lamdex/Karate 2,5 WG, 0,075 kg Kaiso Sorbie eller 0,1-0,15 l per hektar Mavrik Vita.

Tripsene kan også gøre skade senere, men så er det rent sprøjteteknisk ikke muligt at ramme dem.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.