Sponsoreret af BASF
Bekæmp spildkorn og græs – læs her hvordan
Specielt rajgræsser har været et stort problem mange steder i år, og har stået tæt i en del kornmarker. Meget græsukrudts frø er derfor smidt på marken, og skal bekæmpes i næste afgrøde. Få overblikket her.

I videoen kan du se Jakob Skodborg Jensen vise et eksempel på omfanget af rajgræs i en hvedemark, og hvad det kommer til at betyde.

I år har der været rigtig mange marker, hvor græsukrudtet er blevet bekæmpet alt for dårligt. Det kan skyldes flere årsager, og er ikke noget vi kan rette op på for 2019 sæsonen. Men du skal tage dette enorme frøspild alvorligt, og sørge for at vælge den rigtige indsats.

Her er rapsen en god mulighed for at vælge andre herbicider, end dem man anvender i kornafgrøderne, med andre virkemekanismer der virker som resistensbryder.

Resistensbryder - Bekæmper ALS-resistent rajgræs

Har du i kornafgrøderne problemer med ALS-resistent rajgræs eller andet græsukrudt, som midlerne Cossack, Broadway, Hussar Atlantis og lignende kun har ringe effekt på. Så kan det i raps, roer, spinat m.fl. bekæmpes med fop/dim midlerne - Focus Ultra og Agil.

Billede Rajgræs ukrudtsfrø spildt i hvedemark


Er der forskel på græsukrudtsmidlerne? – ja det er der!

På spildkorn, hejrearter, flyvehavre, alm. rapgræs, alm. kvik, vindaks m.fl., ligner effekten af Focus Ultra og Agil hinanden. Mod rajgræs (både alm. og ital. rajgræs), er der derimod afgørende forskel på midlernes effekt, hvor Focus Ultra differentierer sig, som en specialist til bekæmpelse af rajgræsser, mens Agil har utilstrækkelig effekt.

Agil har en minor use godkendelse til bekæmpelse af spildkorn i rajgræs udlagt i renbestand i efteråret. Det siger derfor sig selv, at effekten af Agil - ikke er særlig høj på netop rajgræsserne.

Enårig rapgræs og væselhale

Clomazon produkter (Centrium, Kalif, Reactor m.fl.) og Kerb er de eneste produkter i raps, der har en god effekt på enårig rapgræs og væselhale. Har du meget enårig rapgræs el. væselhale – bør du ukrudtsbehandle med clomazon produkt lige efter såning før rapsens fremspiring.
Hold det nede fra start og undgå et ”tæppe” i bunden af afgrøden, der næsten kan kvæle rapsen. Følge op med Kerb – som et redskab og en forsikring mod græsukrudt i sædskiftet.

Kerb - ikke helt tilstrækkelig

Ved at bekæmpe græsukrudtet når det er småt, så opnår du en meget sikker bekæmpelse. Alt for ofte ses det, at venter du med at bekæmpe græsukrudtet med Kerb, bliver det ofte for stort. Både i forhold til at det kvæler rapsen, men også at Kerb kan have svært ved at bekæmpe græsukrudtet, der er blevet stort.

Massiv fremspiring af spildgræs i vinterrapsAnbefaling

Bekæmp spildkorn ved 1-4 blade

Spildkornet, der ryger bagud af mejetærskeren, starter spireprocessen med det samme. Derfor er spildkornet hurtigere fremme end de rapsfrø man sår, og bør bekæmpes når de største planter har 3-4 blade.

Dosering: Focus Ultra 0,5–0,7 l/ha. + 0,5 l/ha. Dash. Højeste dosering mod hvede/rug og laveste mod vårbyg.

Rajgræsser og andet græsukrudt bekæmpes ved 1-4 blade

Rajgræs og andre græsser. Dosering: 0,7-1,5 l/ha
Kvik og hejrearter. Dosering: 1,5-2,0 l/ha.

Det er utrolig vigtigt at holde græsukrudtet væk. Tag derfor ikke nogen chancer. Ved at lade det største græsukrudt/spildkorn få 3-4 blade, når yderligere en del ukrudt at spire frem til behandlingstidspunktet, så du får ryddet godt op.

Der tilsættes altid 0,5 l/ha Dash

Focus Ultra må kun anvendes én gang pr. sæson i rapsen.
(Focus Ultra er godkendt til brug i rødsvingel og stivbladet svingel og bekæmper ikke disse arter. Strandsvingel og væselhale bekæmpes heller ikke af Focus Ultra.)

 

 

Emneord sponsoreret, BASF

Sponsoreret af BASF

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Fra samme sponsor