Biavlere: Antallet af blomstrende brakmarker er firedoblet - men det er ikke nok

Antallet af blomstrende brakmarker er firedoblet denne sommer, men der er stadig plads til forbedringer. Det er budskabet, når fødevareministeren mandag besøger Danmarks Biavlerforening.

Bestanden af bier er under pres i det meste af verden, og over de sidste 50 år er biernes levetid blevet halveret.

Det gælder også i Danmark, og forskere peger på at årsagen skal findes i sygdomme, parasitter, brugen af pesticider og mangel på ernæring. Altså blandt andet et mangelfuldt fødegrundlag og tab af levesteder.

På den baggrund glæder det Danmarks Biavlerforening, at man kan konstatere, at arealet med blomstrende brakmarker er firedoblet fra cirka 4000 hektar i 2022 til godt 16.000 hektar i 2023.

Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Bier har behov for et varieret udbud af blomster gennem hele sæsonen, så de kan få en tilstrækkelig og varieret kost. Et varieret udbud af blomster betyder dels, at der er føde til mange arter af bier, dels bidrager det til at styrke biernes immunforsvar, og derved gøre dem mere modstandsdygtige over for blandt andet sygdomme.

Blomstrende brakmarker kan etableres som blomsterbrak og bestøverbrak, og de to udgjorde i 2023 henholdsvis godt 16.000 hektar og knap 700 hektar.

- Det understreger at der er en interesse i landbruget for at hjælpe de bestøvende insekter, og det viser at det er lykkedes at etablere ordninger, som skaber muligheder for mere blomstring i landskabet, siger Torben Strømgaard Hansen, formand for Danmarks Biavlerforening i meddelelsen.

Blomsterbrak og bestøverbrak kan indgå i opfyldelsen af kravet om fire procent brak, eller man kan opnå tilskud gennem bio-ordningen biodiversitet og bæredygtighed, oplyser foreningen.

Godt, men ikke nok

Men der er ikke tid til at hvile på laurbærrene, lyder det fra formanden.

- Vi skal straks følge op på succesen og gøre det endnu bedre. Der findes næsten 300 arter af bier i Danmark. En del af disse er levestedskategoriseret til landbrugslandet. De foretrækker ofte vilde danske blomsterarter, og så har de i øvrigt også brug for redepladser, siger biavlernes formand.

Danmarks Biavlerforening foreslår derfor, at reglerne for blomsterbrak justere.

Det gør foreningen i forbindelse med at minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) besøger Danmarks Biavlerforening. 

Foreningen foreslår:

  1. Skab mulighed for at blomsterbrak og bestøverbrak kan etableres via selvgroede blomster via de vilde blomsterfrø, der findes i jorden. Det vil sikre en større forekomst af vilde hjemmehørende blomster, hvilket typisk har en større værdi for mange arter af vilde bier.
  2. Skab mulighed for større variation med forskellige landskabs elementer, så der skabes en kombination af redepladser og fødegrundlag.
  3. Og endelig bør incitamentet hos landmændene øges, så blomsterbrak og bestøverbrak som minimum anvendes i samme omfang i fremtiden.

/kold

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.