Biokul kan gøre landbruget CO2-neutralt – pris 2 mia. kroner

Pyrolyse af halm og andre restbiomasser kan gøre hele landbrugserhvervet CO2-neutralt – men det kræver tilskud.

Pyrolyse er et ord danske landmænd med fordel kan notere sig.

Med pyrolyse kan man nemlig omdanne kolort, halm og andre restbiomasser til flybrændstof og biokul. 

Flybrændstoffet fra pyrolysen erstatter fossilt brændstof, og biokul kan lagres i jorden, hvor det vil tage 500-1.000 år, inden det kulstof der er bundet i biokul, vil blive omsat og frigivet. 

Det fremgik af et oplæg, som Uffe Eriksen, fra firmaet SkyClean, holdt på Planter i Fokus torsdag eftermiddag.

Kræver tilskud

Pyrolyse er forbrænding ved høj temperatur og iltfrie forhold. 

Ved pyrolysen dannes flydende bioolie, gas og biokul, samt restvarme, som kan bruges i fjernvarmeanlæg. 

Bioolien kan bruges som brændstof til fly, traktorer eller andre formål. Gassen kan bruges til opvarmning af huse, mens biokul kan udbringes på landbrugsjord, hvor det først og fremmest tjener som langtidslagring af kulstof – men også har en række dyrkningsmæssige positive egenskaber. 

Salget fra disse produkter er dog, ifølge Uffe Eriksen, ikke tilstrækkeligt til at det kan finansiere etableringen af pyrolyseanlæggene. 

Det kræver, at staten yder et tilskud på 600 kroner pr. ton CO2-ækvivalner. Derudover skal de landmænd, som modtager biokul betale 300 kroner pr. ton.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.