Biolog: Vær miljørigtig - brug Roundup i stedet for ukrudtsbrænderen
Ukrudtsbrændere er rent miljøsvineri, mener tidligere ansat i Miljøministeriet, som har beregnet, at ukrudtsbrændere udleder ca 3500 gange så meget CO2 som Roundup.

Roundup er lagt for had i offentligheden, men ukrudtsbrændere, som mange tror er mere miljørigtige end bekæmpelsesmidler, er ifølge tidligere ansat i Miljøministeriet biolog Claus Hansen rendyrket miljøsvineri. Det skriver maskinbladet.dk.

 I årevis har forskellige myndigheder med politikerne i spidsen opfordret til at bruge ukrudtsbrændere i stedet for at sprøjte med glyphosat, den aktive ingrediens i Roundup. Men det er et rigtigt dårligt råd, hvis man vil passe på miljøet, mener Claus Hansen, som i et regnestykke viser, at ukrudtsbrændere udleder 3.500 gange så meget CO2 som Roundup.

Mange vælger gasafbrændere af hensyn til grundvandet, men ifølge Claus Hansen viser nye analyser af tallene for lukkede boringer, at glyphosat ikke er en trussel mod grundvandet:

"Det har resultaterne fra GEUS' grundvandsovervågning og varslingssystemet i øvrigt vist i mange år. Derimod er der ingen tvivl om, at CO2 bidrager til klimaforværringen. Det er et faktum. Alene af den grund er det absurd, at man har valgt at bruge gas til ukrudtsafbrænding, når man tidligere kun har haft en frygt for glyphosat, som aldrig har været velbegrundet, og som er dokumenteret forkert," siger Claus Hansen, der flere gange har opfordret klimaministeren til at se på sagen.

Han henviser til, at kommunerne i stor stil anvender gas til ukrudtsbekæmpelse i eget regi. Derudover anbefaler de borgerne det samme med henvisning til, at det beskytter grundvandet:

"Det er en klar løgn. Danmarks Naturfredningsforening anbefaler også i havemagasiners læserbrevkasser anvendelse af gas tiI ukrudtsbekæmpelse. Det skyldes alt sammen den viIdledning og fusk, der er foregået fra myndighedernes og NGO'ernes side i årevis," fortsætter Claus Hansen.

"Når man kobler det sammen med, at der ikke kan påvises nogen risici ved brugen af glyphosat, er det en meget høj miIjømæssig pris at betale for den dogmatiske og irrationelle ideologi, der har banet vejen for den vildledende propaganda mod Roundup. Hvis man opfordrer Miljøstyrelsen til at melde ud, at gasafbrænding er noget miIjøsvineri, får man blot den besked, at ukrudtsbekæmpelse ikke indgår i rådene tiI private haveejere. De dukker sig og viI ikke tage stiIIing tiI kommunernes og borgernes anvendelse af ukrudtsbrænding," siger Claus Hansen.

Emneord miljø

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.