Biopesticider mod septoria i hvede viser fine takter

Forsøg med såkaldte biopesticider i det nordlige England viser gode resultater mod septoria (hvedegråplet) i vinterhvede.

I to områder af det nordlige England er der over de sidste tre år udført forsøg med sammenligning af konventionelt og alternativ bekæmpelse af primært septoria i vinterhevde

Markerne blev delt op i konventionel bekæmpelse, integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM) og 100 procent biologisk bekæmpelse, se boksen.

For de to sidstnævnte metoder blev blandt andet anvendt såkaldte biopesticider (naturligt forekommende stoffer), der er udviklet til brug i garnerier, fortæller netavisen Farmers Guardian.

Marker med konventionel bekæmpelse havde som ventet mindst angreb af hvedegråplet samt det største udbytte.

For de to andre metoder var der dog overraskende gode resultater. 

Markerne, hvor der blev brugt alternativt sygdomskontrolprogram, var der således en tilfredsstillende beskyttelse sammenlignet med ubehandlede kontrol marker. Desuden var proteinniveauet i korn fra disse planter højere end fra planter behandlet konventionelt.

Det blev også bemærket, at den biologiske bekæmpelse klarede sig meget bedre i parceller med tildeling af 150 kg N frem for 200 kg N pr. hektar,

Næste led i projektet er at få analyseret alt data fra de sidste tre år, samt undersøge muligheden for at optimere biopesticiderne til udendørs brug. Her er prisen en vigtig faktor, da biopesticider er lavet til gartnerier og ikke store udendørsarealer.

Faktaboks

Forsøg med tre metoder til septoria-bekæmpelse

  • Konventionel behandling: Bejdsning af udsæd og standard sprøjtning med konventionelt svampemiddel i vækstsæsonen.
  • Integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM): Mikrobiel bejdse, sprøjtning på standard tidspunkter i vækstsæsonen med biopesticider ved lavt smittetryk og med konventionelt svampemiddel ved højt smittetryk
  • Biologisk bekæmpelse: Mikrobiel bejdse, brug af biopesticider i vækstsæsonen efter behov

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.