Biostimulanter er på fremmarch - tænk dig godt om
Ugen på Spidsen: Biostimulanter er udset som en del af løsningen på en fremtid, hvor der bliver stadig færre pesticider til rådighed. Som landmand bør man dog have en sund kritisk sans, inden man køber de produkter, der findes på markedet lige nu, skriver ugens klummeskribent på Mark Plus..

Reklamerne og annoncerne er flotte og overbevisende. Det lyder også ret fantastisk, når sælgerne fortæller om alle de gavnlige virkninger, der er ved at bruge biostimulanter.

Men hvad er biostimulanter egentlig? Er det rigtigt, at de øger udbytterne?

Og hvad med bundlinjen? Bliver den også bedre hos landmanden, eller er det sælgeren, der scorer gevinsten?

Vær kritisk

Biostimulanter er en bred betegnelse for produkter, som indeholder stoffer eller mikroorganismer, som kan være til gavn planternes vækst.

Det kan være ekstrater fra marine alger, gavnlige svampe og gavnlige bakterier. Det kan også være protein hydrolysater, chitosat samt humus og fulvussyrer der for eksempel udvindes af kompost eller humificerede organiske jorder som tørv.

Fælles for dem er, at de på den ene eller anden måde kan forbedre optagelsen af næringsstoffer, stimulere plantens vækst og kvalitet eller forbedre plantens forsvarsmekanismer mod blandt andet skadedyr og stress.

Fælles for mange af biostimulanterne er også, at de specifikke virkemekanismer ikke kendes.

Fælles for mange af de biostimulanter, som bliver markedsført, er også at gevinsten ved at bruge dem ikke er undersøgt tilstrækkeligt.

Som landmand bør man derfor være kritisk, inden man øger sine dyrkningsomkostninger ved at købe biostimulanter.

Skal være lønsomt

Som landmand skal man ikke stille sig tilfreds med, at der er visuel effekt af at tilføre afgrøden næringsstoffer, kemi eller biostimulanter.

Det skal resultere i et netto-merudbytte, og dermed en bedre bundlinje.

Der er mange gode eksempler på at tilførsel af forskellige hjælpestoffer har givet en synligt mere grøn afgrøde.

Det er dog ikke et mål i sig selv. Var det det, kunne man formentlig i mange tilfælde blot tilføre magnesium. Det giver en flot grøn afgrøde. Men det rykker sjældent på udbytterne.

Uvildige forsøg

Det bør være et helt klart og indlysende krav, at en biostimulant er afprøvet i uvildige forsøg.

Det er der faktisk allerede nogle af biostimulanterne. der er.

Det gælder blandt andet i Landsforsøgene, hvor der er eksempler på biostimulanter, som har øget udbytterne.

Merudbytterne har varieret. Derfor vil det være gavnligt med yderligere forsøg, der viser, under hvilke forhold der kan opnås netto-merudbytter.

Biologi i fremtiden

Der er ingen tvivl om, at biostimulanter og biologiske bekæmpelsesmidler bliver en integreret del af fremtidens landbrug. Det er det intensive kapløb hos de store kemi-producenter en god garant for.

Endnu har de dog ikke for alvor har knækket koden.

Tænk dig derfor grundigt om, inden du køber biostimulanter for at forbedre din bundlinje.

Lars Kelstrup er journalist og markfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus.

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark Plus, "Ugen på spidsen", sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt, og udtrykker ikke nødvendigvis bladhusets holdning til omtalte emne.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.