Biostimulanter kan blive det nye sort - nyt middel er godkendt

Ugen På Spidsen: Kapløbet om at producere effektive biologiske midler, der kan booste afgrødernes tolerance overfor klimapåvirkninger er i fuld gang. Nu er et nyt biologisk middel, der letter varmestress på især kartofler, netop kommet på det danske marked, skriver ugens klummeskribent på Mark Plus.

Syngenta har netop præsenteret deres første biologiske middel på det danske marked. Nemlig det nye biostimulant Quantis, som skal styrke især kartoflers modstandsdygtighed overfor varme- og tørkestress.

Quantis kan anvendes i alle typer afgrøder, men Syngenta forventer især, at det bliver de danske kartoffelavlere, der vil få gavn af det nye middel.

Høje varmegrader er nemlig problematiske for væksten af kartofler, og de danske vejrforhold er de senere år blevet mere og mere ekstreme. De stigende temperaturer er en udfordring for kartoffelavlere.

”Kommer temperaturen over 25 grader, vil kartoffelplanten blive så stresset, at den stopper væksten og lukker ned for processer, der er vigtige for fotosyntesen.

Tørke, der ofte følger med varme, kan man til dels vande imod. Men der skal andre midler til, for at stoppe de fysiologiske processer, planten sætter i gang, når den rammes af hård varme. Forsvarsmekanismerne koster energi, som afgrøden ikke får igen, og som derfor vil koste på udbyttet til høst”, fortæller produktchef Inge Fiil Poulsen fra Syngenta Nordic.

Booster afgrødens forsvarsmekanisme

Syngenta har set på, hvordan de kunne booste afgrødens forsvarsmekanisme, så den ikke skades unødvendigt af det varmere vejr.

Løsningen har vist sig at være en stærk kombination af virkningsmekanismer. 

Den nye biostimulants effekt overfor varmestress leveres nemlig gennem en let tilgængelig blanding af organisk kulstof, aminosyrer, kalium og calcium, der supplerer plantens egne molekylære cellefunktioner, lyder det fra Syngenta.

Quantis har været afprøvet i flere forsøg, både i Danmark og England. De viser alle gode resultater, især ved forebyggende sprøjtninger med Quantis i kartofler, fortæller Inge Fiil Poulsen.

”Vores forsøg viser de bedste resultater, når Quantis anvendes, inden den stressede periode opstår. Dertil viser forsøgene den bedste effekt ved at sprøjte 1-3 gange i sæsonen med 2 liter Quantis til 150-200 liter vand pr. hektar”, siger hun.

Både økologer og konventionelle landmænd må anvende Quantis for at afhjælpe deres afgrøders tørke- og varmestress.

Biostimulanter bliver en del af Fremtiden

Der er ingen tvivl om, at biostimulanter og biologiske bekæmpelsesmidler vil blive en del af fremtidens landbrug - måske endda en vigtig del.

Der bliver flere og flere restriktioner på kemiske sprøjtemidler - som der også er modstand mod i store dele af befolkningen.

Og det er selvfølgelig også derfor, især kemifirmaerne tænker i nye baner. De store internationale kemifirmaer har i den grad kastet sig over de biologiske midler de senere år - og der er et intensivt kapløb i gang.

Det er der brug for i disse år, hvor klimaforandringerne raser, og hvor vi har brug for nye værktøjer til at gøre afgrøder mere tolerante både overfor både varme og tørke - og rigtig megen nedbør.

Og der bliver helt sikkert brug for produkter, som udnytter naturens egne styrker til at gøre afgrøderne mere robuste. Den udvikling passer lige ned i tidens trend.

Skal afprøves i uvildige forsøg

Quantis bliver da helt sikkert heller ikke Syngentas sidste biologiske produkter i Danmark. Faktisk er de i fuld gang med at teste mange flere af samme slags - lige som mange andre af de store kemifirmaer er i gang med.

Det er dog vigtigt at huske, at få midlerne afprøvet i forsøg under danske himmelstrøg, så man ved, om udgiften til midlerne også kan afspejles på bundlinjen. Det er der mange biologiske midler, der ikke er blevet gennem årene - og nok også derfor, mange af dem ikke er slået igennem.

Quantis er dog ikke et af dem. Quantis er nemlig bl.a. afprøvet i flere danske forsøg i 2020. Du kan se resultaterne her

Merete Hattesen er journalist og markfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus.

I den ugentlige klumme på Mark Plus, "Ugen på spidsen", sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt.

Faktaboks

Quantis

  • Quantis er fermenteret sukkerrørsmelasse udvundet som sidestrøm fra produktion af gær.
  • Midlet er en biostimulant, som både økologiske og konventionelle kartoffelavlere kan anvende, og tilhører en gruppe af biostimulanter, der styrker afgrødens forsvar mod abiotisk stress, som eksempelvis klimatiske og andre ikke biologiske stressfaktorer. Når en afgrøde udsættes for abiotisk stress, sætter afgrøden gang i forsvarssystemmer, der kræver store mængder energi, det aldrig får igen, og dermed koster udbytte.
  • Quantis stimulerer og understøtter forsvarsværket ved at øge produktionen af antioxidanter samt at tilføje sukkerstoffer og aminosyrer, der hjælper med at opretholde saftspændingen i planten uden brug af unødig energi. Det sikrer, at fotosyntesen holdes i gang under stressede forhold, og at væksten ikke går i stå.
  • Quantis virker ved at stimulere og understøtte plantens eksisterende forsvarsværk. Varme fremmer oxiadivt stress i form af ophobning af frie radikaler, der nedbryder plantens celler og enzymer. Dertil vil den blive udsat for osmotisk stress, der lukker af for fordampning fra bladene og effektivt stopper fotosyntesen. Som forsvar vil planten selv begynde at danne anti-oxidanter og osmosebeskyttende molekyler, men dette er en energitung proces, som vil påvirke dannelsen af kartoffelknolde negativt.
  • Quantis øger plantens produktionen af antioxidanter og opretholder saftspændingen gennem tilføjelsen af sukkerstoffer og aminosyrer, så planten kan forsvare sig selv, uden brug af unødig energi.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.