Blå blok vil stramme vedligehold af vandløb
Borgerlige partier fremsætter beslutningsforslag om, at regeringen skal præcisere, at vandløb først og fremmest skal lede vand væk.

Mange steder bliver vandløbene vedligeholdt for dårligt. Det fører til snigende forsumpning af marker og oversvømmelser også i byer og sommerhusområder, når det pludselig regner meget. Årsagen er, at forskellige miljøhensyn bliver brugt som undskyldning for ikke at følge vandløbsregulativerne, eller til ligefrem at ændre disse.

Det mener blå blok, og det vil de ikke være med til. Derfor fremsætter Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti nu beslutningsforslag i Folketinget om, at regeringen skal udsende en vejledning, der præciserer, at vandløb først og fremmest skal lede vandet væk. På lidt længere sigt vil de blå partier også have revideret vandløbsloven, så det klart fremgår, at det er vandafledning, der er målet.

»Nu skal der være klarhed. Vi vil gerne sikre, at alt vedrørende vandløbene samles i vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven ikke skal ind over, så det bliver klarere. Der er blevet brugt alle mulige argumenter for ikke at slå grøde og oprense, og den nuværende vandløbslov er elastik i metermål,« siger Kristian Pihl Lorentzen, Venstre.

Han understreger, at partierne også mener, at man skal vise hensyn til miljøforhold, men at det primære skal være vandafledning.

L&F roser

Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer glæder sig over beslutningsforslaget.

»Vi er helt enige med forslagsstillerne. Det er helt afgørende for marker at vandløbene får den funktion, de er skabt til. De senere år er vandføringsevnen prioriteret ned med forsumpning til følge, og problemet bliver ikke mindre fremover, hvor der falder mere monsternedbør. Så det er et godt beslutningsforslag,« siger han.

Pluk fra forslaget

»Folketinget opfordrer regeringen til hurtigst muligt at præcisere reglerne omkring vandløbsvedligeholdelse, så det fremgår tydeligt, at vandløb tjener afvandingsformål og derfor skal vedligeholdes i det omfang, som regulativerne foreskriver af hensyn til at undgå forsumpning af sommerhusområder, beboelsesområder, landbrugsjord etc. med store værditab og tabt indtjening til følge.«

»På lidt længere sigt opfordres regeringen til at iværksætte en revision af lovgivningen, så det bliver muligt at tilpasse vandløbenes vandføringsevne, så forsumpning af og skader på sommerhusområder, beboelsesområder, landbrugsjord etc. undgås.«

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.