BL om EU-dom: Hvis bare politikerne gjorde deres job ordentligt
Politikerne forsømte at lytte til erhvervet, da de lavede de første vandplaner, siger Bæredygtigt Landbrug.

I dag, torsdag, er Danmark dømt ved EU-domstolen for ikke at have gyldige vandplaner i henhold til EU's vandrammedirektiv.

”Der er jo ikke så meget at rafle om for Danmark”, siger Bjarne Nigaard, adm. direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Han ærgrer sig dog over, at det er kommet dertil.

”Hvis myndighederne havde brugt nogle af de mange høringssvar, der blev afgivet i den første af de efterhånden mange høringsrunder, og dermed tilbage i 2012 havde fået lavet nogle ordentlige vandplaner, så kan det være at Kommissionen ville have været venligere stemt, og ville have været indstillet på at ’glemme’ den danske langsommelighed. Men når Danmark ud over at være langsom heller ikke leverer varen, så er det klart at Kommissionen må reagere”, mener Bjarne Nigaard.

Han antager også, at årsagen til, at der torsdag i sidste uge meget pludseligt blev offentliggjort nye førstegenerations vandplaner, er et taktisk forsøg fra de danske myndigheder på at undgå at få en bøde fra EU for ikke at efterkomme den dom, der forventes den 6. november.

”Ved at vedtage vandplanerne nu, håber man at kunne sige til Kommissionen, at nu er tingene på plads, så en bøde for manglende efterkommelse af en dom bliver ikke nødvendig. Men jeg tror desværre, vi render ind i en bøde alligevel”, siger Bjarne Nigaard.

”De vandplaner, der nu er sendt på gaden i huj og hast for af taktiske årsager at komme før dommen, er stadig så mangelfulde og problematiske, at de har en stor risiko for at blive underkendt igen, enten ved Natur- og Miljøklagenævnet, eller ved de danske domstole. Og så er vi jo lige vidt.”

Bjarne Nigaard oplyser, at Bæredygtigt Landbrug agter at indgive klage over de nu offentliggjorte vandplaners tilblivelse.

Bæredygtigt Landbrug opfordrer sine 4.000 medlemmer til at indsende klager over de præsenterede vandplaner, da man ikke mener de lever op til kravene i vandrammedirektivet.

Klagefristen er den 27. november 2014.

Også Landbrug & Fødevarer forbereder retslige skridt mod de nye vandplaner. Ud over klagen til Natur- og Miljøklagenævnet forbereder L&F og en retssag, hvor man tager udgangspunkt i betydningen for konkrete landmænd. Fristen for at anlægge denne retssag er seks måneder fra lovens fremsættelse.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.