Bland fosforgødning i såsæd af hvede på uensartet jord

På udfordrende og uensartede jorde bør man blande hvede-såsæden med 50 kg DAP pr. hektar, dog med opmærksomhed på ny fosforregulering.

Af Christian Søndergaard Christensen, forsøgsleder, LandboNord

Planterødderne skal komme til fosfor-molekyler – mens kvælstof vandrer i jorden mod rødderne. Netop derfor kan placering af fosfor i nærheden af frøet være meget betydende for plantens vækstvilkår og dermed potentielt et merudbytte.

Jo tættere de plantetilgængelige fosformolekyler er ved plantens rodnet, jo hurtige er optagelsen.

De mest betydende faktorer for optagelse af fosfor i planterne er den tilgængelige mængde fosfor i jorden, jord- og lufttemperatur, jordtype og reaktionstallet. Jo sværere jorden er at dyrke, jo større er sandsynligheden for, at der vil være en effekt af placeret fosfortildeling.

To års forsøg

Netop den tese har vi i LandboNord i to år testet gennem egne forsøg i to forsøg, hvor fosfor og kvælstof placeres om efteråret i vinterhvede.

Der er testet flere forskellige gødningstyper, hhv. DAP (NP 18-20), trippel-superfosfat (P 20) og svovlsur ammoniak (NS 21-24).

Forsøgene var opbygget på følgende måde.

DAP gødningen blev henholdsvis iblandet såsæden og placeret i samme mængde for at undersøge udbringningsteknikken. Derudover blev NS- og P-gødningen iblandet såsæden i samme mængde i hver tre forsøgsled for at undersøge om det var kvælstof eller fosfor, som havde den bedste effekt.

Resultaterne viser entydigt, at effekten er størst ved anvendelse af DAP-gødning, med en lille overvægt hvor DAP sammenblandes med såsæden i forhold til hvor DAP placeres ved såning.

Der er ingen visuel effekt af den ekstra fosfortildeling 10 dage efter fremspiring – men i løbet af vækstsæsonen viser der sig visuelt en meget klar betydning af gødningstildelingen, specielt hvor der er anvendt DAP-gødning.

50 kg DAP pr. hektar

Vores anbefaling er derfor, at man på udfordrende og uensartede jorde blander såsæden med 50 kg DAP pr. hektar, dog med opmærksomhed på ny fosforregulering.

Man skal være opmærksom på de ulemper eller udfordringer, der kan være ved at blande såsæden med DAP-gødningen – bl.a. ”sammensmeltning” af blandingen. Bland derfor ikke mere, end du skal bruge indenfor kort tid.

Kontakt os hvis du vil høre mere eller har spørgsmål til forsøget.

 

Tabel 1. Forsforgødskning i efteråret, forsøg ved LandboNord.

De fremviste resultater er gennemsnittet for to forsøg. Resultaterne er vist som det opnåede merudbytte for behandlingen, fratrukket prisen for gødningen. Prisen for udbringning er i disse resultater sat til 0 kr., idet  udbringning foregår med såmaskinen. 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.