Blandinger med flere komponenter er drilske - pas på afgrødeskade
Netop i et forår som i år med ekstremt vejr i form af kulde og tørke kan det være svært at vurdere effekten af en tankblanding med måske op til fem-seks komponenter, påpeger konsulent.

Vær langt mere kritisk med at blande mange forskellige slags kemikalier i tanken, især under ekstreme vejrforhold som frost, tørke og meget høje temperaturer. 

Det kan give skader på afgrøden i form af svidninger, og kemifirmaerne kan i mange tilfælde heller ikke stå inde for anvendelsen, og så dækker deres produktansvar heller ikke.

Sådan lyder rådet fra Martin Søndergaard Kudsk, planteavlskonsulent hos Agrovi.

Netop i et forår som i år med ekstremt vejr i form af kulde og tørke kan det nemlig være svært at vurdere effekten af en tankblanding med måske op til fem-seks komponenter. Dertil kommer, at afgrøderne generelt er svage på grund af det tørre forår.

"Jeg har her i foråret set svidninger i flere marker, blandt andet i vinterraps. Derfor vil jeg opfordre til, at planteavlerne er meget påpasselige med at lave uhensigtsmæssige blandinger af fire, fem eller måske endda seks komponenter.

Vær især opmærksom på blandinger med flydende gødning, mikronæringsstoffer, vækstreguleringsmider og ukrudtsmidler, mens svampemidler og insektmidler sjældent giver problemer", siger Martin Søndergaard Kudsk, og fortsætter:  

"Reelt set ved ingen, heller ikke konsulenten, hvordan sådan en blanding reagerer i ekstremt vejr. Man kan have en forventning om, at det går godt, men i x procent af tilfældene går det galt. Så lad være med at løbe en stor risiko, i forhold til hvad gevinsten er", lyder opfordringen fra den sjællandske konsulent.

Pas også på med at blande mange aktivstoffer

Han opfordrer også til generelt at være langt mere kritisk, når det kommer til at lave blandinger med mange aktivstoffer.

”Når vi har med stressede planter at gøre er det desuden rigtig vigtigt at være agtpågivende i forhold til at køre med vækstreguleringsmidler. Mange sprøjteskader er jo ikke direkte synlige, men vi kan risikere at påføre afgrøden et ukendt udbyttetab, når vi vækstregulerer planter, der i forvejen er stressede,” siger  Martin Søndergaard Kudsk.

I Danmark er landmænd ikke skolede til at navigere i midlernes aktivstoffer, som man i højere grad gør i udlandet. Kemifirmaerne profilerer handelsnavnene på produkterne og det gør det sværere at gennemskue hvad der reelt set bliver blandet i tanken og er medvirkende til fejl og sprøjteskader, påpeger han.

”Uvidenhed, uopmærksomhed og ikke mindst træthed, når der f.eks. sprøjtes med midler med bi-mærke i ydertimerne er årsag til hyppige blandefejl, og så ser vi hvert år skader efter utilstrækkelig rengøring af sprøjten – særligt når der køres i raps efter der har været minimidler i tanken,” siger Martin Søndergaard Kudsk.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.