Bliv ikke snydt af lav tusindkornsvægt

Ugen på spidsen: Der er mange penge at spare ved at sørge for at tilpasse udsædsmængden efter den aktuelle tusindkornsvægt i såsæden, som i år varierer meget.

Der er rigtig god økonomi i at have styr på tusindkornsvægten i såsæden i år.

For det første fordi der er mange penge at spare, hvis man har såsæd med en lav tusindkornsvægt - og derfor kan nøjes med at så færre kg ud pr. hektar.

For det andet fordi en for høj udsædsmængde giver en for tæt plantebestand, som - uanset vækstregulering - kan give problemer med lejesæd.

Stor variation

Tørken har givet mangel på såsæd af visse arter og sorter. Blandt andet er det på nuværende tidspunkt særdeles svært at støve udsæd af rughybridsorter op på markedet.

Tørken har også givet en stor variation i tusindkornsvægten i det såsæd, der sælges.

En tusindskornsvægt under 40 vil betragtes som lav i vinterhvede, mens en tusindkornsvægt over 50 må betragtes som høj. I år er der flere eksempler på partier af hvede-såsæd, som har en tusindkornsvægt på under 40.

I rug har såsæden normalt en tusindkornsvægt på omkring 33-35. I år er der dog eksempler på tusindkornsvægt på under 30.

Derfor er det meget vigtigt, at man tilpasser udsædsmængden efter tusindkornsvægten.

I vinterhvede kan man ved tidlig såning med en lav tusindkornsvægt meget vel kunne nøjes med at så under 100 kg udsæd pr. hektar.

I hybridrug leveres såsæden i units. En unit svarer til én mio. kerner. Derfor går man ikke galt i byen, hvis man ved såning af rugen regner i units - uanset såsædens tusindkornsvægt. Først i september kan man nøjes med i størrelsesordenen 1,3 units pr. hektar, mens man sidst i september ofte vil skulle så 1,8-1,9 units.

Ulemper ved små kerner

Der er tidligere lavet forsøg, som skulle kaste lys over gevinsten ved at bruge såsæd med store kerner.

Generelt gælder, at jo større kerner, jo større madpakke har kernen at gøre godt med, indtil planten er i stand til at lave fotosyntese. Derfor vil store kerner være mere robuste end små kerner.

Sår man i et godt såbed under gode forhold, vil der næppe være de store negative konsekvenser af at udså små kerner.

Under dårlige forhold er der dog ingen tvivl om, at det er en fordel af så udsæd med en stor tusindkornsvægt.

Lars Kelstrup er journalist og markfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Mark og Mark Plus.

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark PLUS "Ugen på spidsen" sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet MARK og Mark PLUS, planteavlsugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt, og udtrykker ikke nødvendigvis bladhusets holdning til omtalte emne.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.