Betalt indhold af Bayer Crop Science

Bliv klar til 2020: Sådan lægger du en god ukrudtsstrategi i korn

Vil du være godt forberedt til den næste sæson og sikre et stort udbytte i korn, skal du til at tænke på, hvordan din ukrudtsstrategi skal se ud i 2020. Men hvad kan vi lære af vækstsæsonen 2019?

En historisk tidlig høst i 2018 gjorde det muligt at så vintersæd tidligt, og vi så derfor meget veletablerede marker med kraftige kornplanter. Det betød imidlertid også, at ukrudtet ligeså spirede tidligt. Specielt så vi udfordringer med græsukrudt, der spirede frem sammen med kornet og groede det meste af vinteren. Græsukrudtet blev dermed stort og meget vanskeligt at bekæmpe. Mange oplevede derfor en utilfredsstillende effekt overfor specielt rajgræs, og da jorden i efteråret 2018 var både tør og varm, havde jordmidler ikke den optimale effekt. Hvordan forholdt landmændene sig til denne markante ukrudtsvækst, og hvilke erfaringer kan vi drage heraf?

Hvad kan vi lære af sæsonen 2019?

Det er vigtigt at få sprøjtet græsukrudt, imens det endnu er småt. Sprøjtningen skal senest ske, når ukrudtet busker sig, og inden strækningsvæksten går i gang. Det gælder specielt for agerrævehale og rajgræs – herunder italiensk rajgræs, der kan være meget aggressiv i sin vækst. En tidligere behandling kan dog være nødvendig i nogle tilfælde. Væselhale skal for eksempel behandles med Atlantis, allerede inden det busker sig, dvs. ofte allerede i efteråret, for at opnå tilstrækkelig effekt. Det samme kan være nødvendigt med kraftige bestande af agerrævehale og italiensk rajgræs, som konkurrerer hårdt med kornet om plads, eller hvis der er mistanke om resistens. Her anbefales en behandling med Othello i efteråret, imens ukrudtet stadig er småt.

Sponsoreret Bayer - Rajgræs i hvede

Rajgræs i hvede

Om foråret kan du behandle mod græsukrudt, så snart der er vækst i ukrudtet. I 2019 var der mulighed for at behandle allerede i februar på grund af usædvanlig høje temperaturer, og det var for mange en stor succes. Under normale og årstidssvarende vejrforhold er det dog normalt omkring midten af marts, du skal være klar til at ukrudtsbehandle. Det vil typisk passe med, at græsukrudtet skal være behandlet, inden vårbygsåningen går i gang.

”Ukrudtet er ofte før i vækst, end man regner med, så det er en god idé at grave græsplanterne op for at se, om de har hvide rødder. Har de det, så er væksten i gang, og hvis vejrudsigten er mild og med lidt sol, så er det tid til at behandle”, anbefaler Kenneth. ”Det er vigtigt at begynde behandlingen i starten af en mild periode, så ukrudtsmidlet får nogle dage til at blive transporteret rundt i hele planten – det er vigtigt for at opnå en høj effekt”.

Herudover erfarede vi igen, at du ved at tilsætte flydende gødning til dit ukrudtsmiddel øger effekten mod agerrævehale og væselhale. Flydende gødning fungerer specielt godt sammen med Cossack, Atlantis og Othello i hvede, hvor synergieffekterne er tydelige. Gødningen bruges til at opnå maksimal effekt, hvilket er vigtigt i kampen mod vanskelige arter som for eksempel agerrævehale, der for alt i verden skal holdes fra at sætte frø.

”Flydende gødning er altså godt at anvende som tilsætning, når der er brug for den fulde dosis og ekstra effekt af ukrudtsmidlet”, fastslår Kenneth.

Sponsoreret Bayer - Væselhale

Væselhale

Kenneths anbefalinger 

Ud fra de erfaringer, vi tager med os fra vækstsæsonen 2019, er der en række forhold, du bør indtænke i din ukrudtsstrategi i 2020. 

”Når du går en tur i marken, skal du passe på med at undervurdere forekomsten af græs. Ofte kan det være svært at se græsset, før det for alvor går i vækst, og så får du travlt med at behandle. Det gælder specielt for agerrævehale og rajgræsser. Vi så rigtig mange, der blev snydt i foråret 2019 og pludselig havde langt mere græs end forventet”, udtaler Kenneth.

Enårig rapgræs virker ofte ubetydelig først på foråret, men den vokser ofte let til i bunden af afgrøden og optager kvælstof. Dette kan hurtigt føre til et udbyttetab på 5-10 kg/ha samt give høstbesvær i fugtige år.

Vigtigst af alt er det at få behandlet, når chancen er der. Du bør se på planternes udvikling og ikke på kalenderen, når du skal planlægge sprøjtning. Har du græsukrudt i dine marker, skal det behandles, når mest muligt er spiret frem, og inden de først fremspirede græsplanter bliver for store.

Slutteligt skal du være sikker på, at doseringen er tilstrækkelig til ukrudtets størrelse. Det er ærgerligt at have behandlet i tide, hvis doseringen er for lav og derfor ineffektiv. Risikoen for udvikling af resistens mod ukrudtsmidler øges desuden også, hvis planterne skyder igen efter sprøjtningen.

Følg Kenneths anbefalinger til en optimal ukrudtsstrategi i korn og du er ét skridt tættere på at holde ukrudt fra døren og opnå et godt udbytte i 2020.

Emneord sponsoreret, Bayer Crop Science, ukrudsstrategi, udbytte, vækstsæson, korn

Betalt indhold af Bayer Crop Science

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.