Bliv klar til høst af vinterraps: Skårlægning eller på roden?
Hvilken høstmetode vil du bruge i vinterrapsen, og er der behov for nedsprøjtning? Se muligheder og anbefalinger i denne gennemgang fra Velas.

Af Knud R. Nielsen, planteavlskonsulent, Velas

Du skal inden længe bestemme, hvilken høstmetode du vil bruge i rapsen, og om der er behov for en nedsprøjtning af ukrudtet inden høst.

• Direkte høst uden nedsprøjtning i veludviklede og tætte marker uden ukrudt.
• I meget tynde og marker med meget ukrudt, vil valget stå mellem nedsprøjtning og direkte høst eller en skårlægning.

Et par andre aspekter, som du skal have med i beslutningen, er, om du vil så rapsen uden en forudgående pløjning, og om din rapssort har en resistens mod opspringende skulper.

Rapsen står forskelligt

De problemer, vi havde med etableringen af vinterraps i efteråret, afspejler sig nu i rapsmarkernes kvalitet, og den er meget forskellig fra mark til mark.

Vi har marker, som har en næsten normal højde, som er tætte og som tegner rigtig godt.

Vi har marker, som har en plantehøjde på kun 70-80 cm, nogle af disse marker er også blevet tætte, mens andre er meget åbne.

Da der samtidig har været store problemer med at bekæmpe ukrudtet sidste efterår, har mange af disse marker en meget stor ukrudtsbestand:

  • Tæt plantebestand og lille ukrudtsmængde: Høst direkte

Vi har rigtig gode erfaringer med at høste rapsen direkte. Hvor der er en tæt plantebestand og hvor der kun er lille ukrudtsbestand, vil der ikke være problemer med denne høstmetode.

En mark med meget ukrudt. Foto: Knud R. Nielsen

Timing af høsttidspunkt

Det optimale tidspunkt for høst vil typisk være 10-14 dage efter tidspunktet for skårlægning.

Hvis der ikke er nævneværdigt ukrudt, vil der heller ikke være behov for en nedsprøjtning før høst, men vent med at høste til plante og især stænglen er helt moden. Din tålmodighed ofte blive belønnet med mere tør vare og et højere olieudbytte

Sorter med skulpeopspringsresistens kan høstes senere og over en længere periode, mens en sort uden opspringsresistens skal høstes, så snart den er moden, og inden den begynder at drysse. Fx har sorten Butterfly ikke resistens mod opspringende skulper. Så tjek efter i sortslisten, om sorten kan tåle at stå længe, inden du bestemmer høsttidspunkt.

Under fugtige forhold skal du være opmærksom på, at frøene kan spire i skulpen, hvis høsten udsættes for længe

Åben plantebestand og stor ukrudtsmængde:

  • Her kan du vælge mellem nedsprøjtning og dermed direkte høst eller skårlægning

Nedvisning

Nedvisning kan være en god løsning, hvor marken er meget uens, og hvor der er meget ukrudt

I en del marker, hvor der er meget ukrudt, kan det være nødvendige at nedvisne, hvis du vælger at høste direkte. En yderligere fordel ved nedvisning er, at marken så allerede er delvist forberedt til en direkte såning af en efterfølgende afgrøde, fx vinterhvede.

Hvis du vælger at nedvisne rapsen, kan det ske to-fire dage før normalt skårlægningstidspunkt med et glyphosat-middel. På det tidspunkt vil størstedelen af skulperne er gulgrønne, og der er sorte frø i de nederste skulper.

Rapsen vil kunne høsten 12-20 dage efter nedvisningen, og igen - hav tålmodighed og vent til nedvisningen har nået at virke fuldt ud

Anvend ca.1.000 g aktivt stof pr. ha

De fleste glyphosatmidler bør tilsættes 2,0 liter pr. ha ammoniumsulfat + 0,1-0,2 liter pr. ha spredeklæbemiddel.

Vær opmærksom på at RoundUp PowerMax kun må anvendes én gang på samme afgrøde. Den må således ikke bruges både ved etablering af rapsen og nedvisning før høst.

Hvis der er meget ukrudt, kan dosis øges til 1.200-1.400 g aktivt stof pr. ha. Det kan blandt andet være nødvendigt, hvis du har vanskelige arter som blandt andet hejrenæb, storkenæb og væselhale.

Læs etiketten på det aktuelle middel i forhold til max-dosering.

Ved nedvisning anvendes en vandmængde på 150 liter pr. ha. Hvis der er meget ukrudt i marken og/eller der skal bekæmpes rodukrudt øges vandmængden til 200 liter pr. ha.

Skårlægning

Skårlægning er en undtagelse i rapsdyrkningen, men hvis marken er meget uensartet, der er meget ukrudt, og du har en spildsom sort, kan skårlægning være en løsning.

Skårlægning kræver, at plantebestanden er så høj og kraftig, at der er en stub at lægge de skårlagte planter på. Det kan nok knibe i mange marker i år.

Hvis du vælger at skårlægge rapsen, skal det gøres, når den har et gulligt skær og ca. halvdelen af frøene er blevet sorte, se figur 1. Skårlæg ikke for tidligt. Enkelte skulper skal springe op ved skårlægning, ellers er det for tidligt.

Hvis rapsen når at blive for moden inden skårlægning, kan det være en fordel at skårlægge efter duggen er faldet. Så er skulperne fugtige, og har mindre tendens til at springe op.

Husk altid at vurdere tidspunktet for skårlægning eller nedvisning inde i marken, da kanten ofte er lidt længere fremme end længere inde i marken.

Figur 1. Tidspunkt for skårlægning vinterraps

Afgrøden skal have et gulligt skær. I toppen af
planten er hovedparten af frøene grønne, men faste og færdigudviklede, mens frøene i den
nederste del af planten er brunlige til sorte. Kilde: Seges.

Efterfølgende afgrøde

Hvis du planlægger, at så hvede efter raps uden pløjning, skal du være særlig opmærksom på hvilket ukrudt,  der er i vinterrapsen.

Hvis der står væselhale i rapsen, vil det volde problemer i den efterfølgende. Her vil en pløjning for ud for såningen af rapsen være at foretrække.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.