Bonnesen: Landmændene får mere gødning i 2016
Ny blå landbrugsaftale vil sikre arbejdspladser og skabe ny tro på fremtiden i landbruget, siger Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen.

Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen glæder sig over den nye landbrugsaftale, som i nat er indgået mellem Regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative.

»Jeg er meget glad for og tilfreds med, at vi i Folketinget nu kan få gennemført bedre vilkår for landbruget – uden at det skader miljøet – samtidig med at vi også tager hensyn til lystfiskerne. Denne aftale skal medvirke til at skabe nyt håb og tro på fremtiden,« siger Erling Bonnesen i en pressemeddelelse.

Sikrer arbejdspladser

Aftalen vil ifølge Erling være med til at sikre og skabe mange arbejdspladser ikke alene i landbruget og fødevaresektoren, men også i mange små og mellemstore virksomheder, der servicerer landmændene.

 

Mere gødning i 2016

Fra aftalens indhold fremhæver Erling Bonnesen, at den tvungne undergødskning nu bliver fjernet.

To tredjedele af undergødskningen fjernes således i starten af 2016 og den sidste tredjedel fjernes til dyrkningssæsonen 2017.

Også de tvungne randzoner fjernes og harmonikravene for slagtesvin hæves fra 1,4 dyreenheder til 1,7 dyreenheder.

Målrettet regulering

Aftalen betyder desuden, skriver Erling Bonnesen, at man nu forlader den generelle regulering og går over til målrettet regulering »med lokal indflydelse«.

Principperne i systemskiftet bliver ifølge Erling Bonnesen, at man »finder de områder/arealer, hvor der er sårbar jord og sætter ind med en ekstra indsats på de steder, f.eks. med etablering af minivådområder m.m..

Det skal sikre, at landbrugspakken, inklusiv mere gødning kan gennemføres, uden at det går ud over miljøet.

»Samtidig tages der også et hensyn til lystfiskerne,« understreger Erling Bonnesen.

Lokal indflydelse

Erling Bonnesen oplyser videre, at i de egne i landet, hvor det er nødvendig med ekstra indsatser/restriktioner, der får man mulighed for lokal indflydelse i vandoplandene, »således at man kan sikre, at det er de bedste løsninger der vælges, f.eks. minivådområder, stenrev eller andet, der kan etableres, til sikring af miljø, natur og vandmiljø.«

 

Penge frem til 2020

Samtidig er der sat penge af på finansloven og i landdistriktsprogrammet fra nu og frem til 2020 til at kompensere for miljøindsatserne i de egne af landet, hvor der er behov.

»Det vil sige, at staten kompenserer for disse restriktioner 2016 – 2020,« skriver Erling Bonnesen.

 

Stald og mark skilles ad

»Som en del af den nye, målrettede regulering skal der også gennemføres en adskillelse af stald og mark i miljøreguleringen, således at produktionsanlæg og stalde skal behandles for sig, d.v.s. i højere grad som andre industrierhverv,« fortsætter Erling Bonnesen.

 

Nabotjek

Erling Bonnesen tilføjer, at det med landbrugsaftalen er vedtaget, at der skal gøres en indsats mod uhensigtsmæssig overimplementering af EU-regler. Det kan bl.a. ske gennem øget anvendelse af nabolandetjek, hvor man sammenligner reglerne mellem EU-lande med reglerne i Danmark.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen præsenterer den samlede aftale om landbrugspakken tirsdag kl. 10 i ministeriet.

Emneord Erling Bonnesen Landbrugspakke

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.