Boost til græsprotein - test af teknik og 300 sorter
En række store udviklingsprojekter skal de kommende år bidrage til at gøre udvinding af protein fra græs til virkelighed i dansk landbrug. Stort projekt skal teste græssorter og udvikle teknik.

En dansk produktion af græsprotein til brug i foder til grise og fjerkræ rykker endnu et skridt nærmere virkeligheden.

Et nyt storstilet, fireårigt projekt med deltagelse af 13 parter - både forskningsinstutioner og virksomheder - skal nemlig skaffe både konkret viden og de tekniske løsninger, som landmænd og græsproteinanlæg skal bruge for at kunne producere græsprotein økonomisk og bæredygtigt.

Det fireårige projekt understøtter andre projekter, hvor der er givet støtte til blandt andet at etablere prototypeanlæg til at demonstrere græsproteinproduktion i kommerciel skala.

Det fortælle Seges i en pressemeddelelse.

Test af sorter og udvikling af høstteknik

I det fireåreige projekt, der er ledet af Seges, vil man blandt andet forsøge at finde præcis de sorter, der giver mest protein.

Konkret tester man 300 forskellige græs- og kløversorter. Herefter vælges 50 sorter ud, som testes for, hvor godt de fordøjes i dyrenes maver. Pressekagens værdi til biogasproduktion bliver også bestemt.

Samtidig skal der udvikles høstmaskiner og maskiner til at håndtere græsset på anlægget, så udbytte og kvalitet af det høstede græs giver det bedste udgangspunkt for protein-raffineringen.

Restprodukterne skal også udnyttes, og her vil der blive kigget på muligheden for at trække højværdistoffer ud, som har sundhedsfremmende effekter over for indvoldsparasitter.

Græs til protein klarer masser af N uden at få klimatæskMark Onsdag 13. november 2019 · 07:16

Endelig skal der leveres dokumentation for bæredygtigheden af foder med græsprotein, så det bliver attraktivt at handle med.

Fremtidens guldæg

Projektet er tildelt et tilskud på 11,3 mio. kr. fra Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrations-program (GUDP). Samtidig investerer en række virksomheder indenfor landbruget yderligere 7,5 mio. kr. i at gøre drømmen til virkelighed på danske gårde.

"Græsprotein er fremtidens guldæg for dansk landbrug og for samfundet, for der er ikke alene gevinster på marken og i stalden, men også for klimaet og miljøet.

Vi vurderer, at flere marker med græs vil betyde mindre udledning af kvælstof og CO2 fra landbruget og også et lavere forbrug af pesticider, så der er utroligt mange fordele ved at dyrke græs til proteinfoder", siger Erik Fog, landskonsulent i Seges, og han fortsætter:

"Derfor satser vi hårdt på at gøre græsprotein til en praktisk mulighed, og det nye projekt vil finde løsninger på en række udfordringer, pege på nye muligheder og dokumentere bæredygtigheden af græsproteinfoder".

Udviklingsarbejdet vil dermed yde sit bidrag til at dansk landbrug når sin vision om at være klimaneutralt i 2050.

Dansk produktion af græsprotein til dyrefoder vil desuden bane vejen for, at landbruget kan skære ned på importen af sojaprotein. Branchen har selv sat dette mål og arbejder aktivt for at finde alternative, bæredygtige proteinkilder. Det sker gennem partnerskabet Dansk Protein Innovation.

Faktaboks

Fireårigt projekt om produktion af græsprotein

Parterne i projektet er:

 • Landbrug & Fødevarer Seges
 • DLF Seeds
 • Aarhus Universitet Institut for Husdyrvidenskab
 • Kverneland Group, Kerteminde A/S
 • MaksiGrass
 • Vinderup Maskinforretning
 • Maskinstation Martin Børsting
 • Aarhus Universitet Ingeniørvidenskab
 • Aalborg Universitet Institut for Kemi og Biovidenskab
 • Københavns Universitet Institut for Veterinær- og husdyrvidenskab
 • Syddansk Universitet Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi
 • Vestjyllands Andel

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.