Brosbøl om kvælstofindsats: Hovedparten er frivillige aftaler

Vådområder og udtagning af landbrugsjord vil være frivillige aftaler og med fuld kompensation, siger miljøministeren om nye vandområdeplaner.

Det vil ikke få nogen store konsekvenser for landbruget, når regeringen i deres nye vandområdeplaner lægger op til en yderligere reduktion i kvælstoftilførslen. Sådan sagde miljøminister Kirsten Brosbøl (S), da hun tirsdag præsenterede regeringens nye vand- og naturindsats.

Heri vil regeringen reducere kvælstofudledningen yderligere med 1.600 ton om året. Herunder skal 1.100 ton alene reduceres ved hjælp af vådområder, som dog er frivillige for landmændene, understregede ministeren.

"Der vil være dem, der bliver berørt af indsatsen omkring vådområder eller udtagning af landbrugsjord. Men det er vigtigt for mig at understrege, at det vil være frivillige aftaler, og at der vil være fuld kompensation for de landmænd, der indgår sådanne aftaler (vådområder og udtagning af landbrugsjord red.)," sagde Kirsten Brosbøl.

Kompensation for størsteparten

Når miljøministeren ikke kan sige, at alle landmænd vil få kompensation, skyldes det forslaget omkring sprøjtning- og gødskningsforbuddet på §3-arealer.

"Den kvælstofreduktion, som følger af det forslag, har vi indregnet i vandplanerne. Derfor kommer en mindre del af de 1600 tons kvælstof, som vi reducerer med i vandplanerne, fra sprøjtning- og gødskningsforbuddet på §3-arealerne (cirka 270 ton kvælstof red.), og derfor kan jeg ikke sige, at samtlige 1.600 tons kvælstof er fuldt kompenseret. Til gengæld vil der være mulighed for erstatning i forhold til §3-arealerne, hvis man bliver særligt ramt som landmand, og det har karakter af ekspropriation," sagde hun.

Sprøjtning- og gødskningsforbuddet på §3-arealer udgør cirka 270 ud af de 1.600 ton kvælstof.

Kun første runde

Efter de nye vandområdeplaner er der dog stadig 6.200 ton kvælstof igen, før regeringen når sit mål om en samlet reducering på 7.800 ton kvælstof frem mod 2021. Men det er for tidligt at sige noget om endnu, bemærkede Kirsten Brosbøl:

"Vi er stadig i gang med at udarbejde modellen for den målrettede regulering. Nu nedsætter regeringen et tværministerielt udvalg, som parallelt med udarbejdelsen af den model vil kigge på at få konsolideret de tal, som vi har i vandplanerne nu, altså indsatsbehovet for kvælstofreduktionen. Når vi har modellen for den målrettede regulering, vil vi tage stilling til, hvor stor en del af den resterende "manko", som vi vil håndtere inden for rammerne af den målrettede regulering."

Regeringen begynder sine forhandlinger om modellen for den målrettede regulering med Folketingets partier i foråret, hvorefter den venter at kunne tage stilling til den endelige kvælstofindsats i vandområdeplanerne 2015-2021 på den anden side af sommerferien.

Emneord vandplaner, kvælstof

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.