Brug korrekt sprøjteteknik for bladmidler i vintersæd
Har man endnu ikke fået sprøjtet med Boxer i vintersæden, og står der græsukrudt med 2-3 blade i marken, skal bladmidler i brug, anbefaler rådgiver. Her er korrekt sprøjteteknik vigtigt at være opmærksom på.

Det våde vejr har betydet, at ukrudtsbekæmpelsen i vintersæd mange steder er sat i stå på grund af føret. Det er især bekymrende for tidligt sået vintersæd.

Mange planteavlere bruger i efteråret den klassiske kombination med sprøjtning med DFF før fremspiring efterfulgt af Boxer.

DFF har ikke nævneværdig effekt på grovere græsser som rajgræs og rævehale. 

"Hvis man endnu ikke har fået sprøjtet opfølgende med Boxer, fx på grund af vejret, er udfordringen, at der i marken nu står grove græsser, måske med 2-3 blade, som er for stort til at Boxer har tilstrækkelig effekt", siger planteavlskonsulent Finn Olsen, Sønderjysk Landboforening.

Brug græsmidler og korrekt teknik

Han anbefaler derfor, at der anvendes græsmidler med bladeffekt til at løse opgaven, og den sprøjtning kan foretages, så længe der er vækst i ukrudtet i efteråret. 

"Hvis man kigger lodret ned på en græsukrudtsplante med 1-3 blade, er den næsten ikke synlig. Man skal altså tænke på, at det også er et svært mål at ramme med sprøjtevæsken, og at det er vigtig at anvende den rigtige sprøjteteknik", siger Finn Olsen.

"Man må ikke overvurdere effekten af vinklede dyser. Flere har fået monteret vinklede dyser med 10  til 30 graders vinkling, hvilket kan have en positiv effekt på afsætningen, men det kræver en lavere bomhøjde, end de 50 cm, der typisk køres med i praksis.

Man skal gå efter små dråber, og derfor skal trykket ikke være for lavt, uanset hvilke dyser man kører med", anbefaler Finn Olsen, og tilføjer:

"Hvis forholdene ikke er til små dråber, skal man helt lade være med at køre, for så er effekten for lille - og så må man ud så tidligt som muligt i foråret og sprøjte mod ukrudtsplanterne, der selvfølgelig vil være større og vanskeligere at bekæmpe til den tid."

Græsmidler, der kan anvendes i rug, hvede og triticale, er Atlantis, Topik eller Othello.

Atlantis og Topik har to meter afstandskrav til vandløb. Othello har hele 10 meter som afstandskrav, så her skal man være ekstra opmærksom at skrue trykket ned tæt på vandløb, hvilken er en udfordring i forhold til at ukrudtsgræsser ofte optræder i foragre og kiler.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.