Caryx må nu anvendes i vinterraps både efterår og forår

Sprøjtemiddelet Caryx har fået udvidet godkendelsen, melder BASF.

Miljøstyrelsen har ændret godkendelsen af Caryx, så midlet nu må anvendes i vinterraps både efterår og forår med en dosering på 0,7 liter pr. ha og en samlet maksimal dosering på 1,4 liter pr. ha.

Det betyder, at det nu er muligt at følge op med Caryx i det tidlige forår i de marker, som blev behandlet med Caryx sidste efterår.

Caryx skal anvendes i det tidlige forår, når rapsen er 20-30 cm høj og ved begyndende strækning af hovedskudet. Det er vigtigt at komme tidligt ud - det viste erfaringerne fra sidste år viste klart, skriver BASF i en pressemeddelelse.

Caryx stimulerer udviklingen og væksten af sideskud ved en omfordeling af plantens energiressourcer. Energien anvendes nu i højere grad til at opbyg- ge potentialet for mange skulper og dermed i sidste ende et højt udbytte. Samtidig reduceres plantehøjden og dermed risikoen for lejesæd.

Ved at påvirke plantens arkitektur opnås mere tætte og robuste planter, bedre udnyttelse af lysindstrålingen og et kompakt, tykt skulpelag med ensartet modning. Caryx er med til at sikre, at rapsens udbyttepotentiale udnyttes bedst muligt. En opfølgning med Efilor under blomstringen sikrer at frøfyldningen sker over en tilstrækkelig lang periode. En for tidlig afmod- ning går ud over såvel udbytte som kvalitet.

Caryx og Efilor har været en del af strategien for projektet +1 t/ha, hvor BASF sammen med Dekalb og Yara i fællesskab arbejder frem mod at øge og stabilisere udbytteniveauet i vinterraps.

Emneord gødskning

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.