Chokerende notat: Vild usikkerhed om randzoneeffekt

Aarhus Universitet erkender i nyt notat, at de ikke ved, hvor stor udvaskningen af kvælstof fra randzoner er.

Randzonerne har ikke den forventede miljøeffekt på 1.100 ton kvælstof, og landbruget har i årevis kritiseret forskellige ministre for kravene om randzoner i landmændenes marker. Men kan du huske hvem, der sagde hvad?

LandbrugsAvisen tillader sig her at prøve med en lille quiz. Hvem tror du har sagt de følgende citater:

»Der er betydelige usikkerheder på braklægningseffekten i randzonen.«

»Det samlede estimat af randzoneeffekten på N-udvaskning udgør formentlig et øvre estimat«

»Estimaterne anses for usikre og er baseret på ekspertskøn uden væsentligt datagrundlag.« (Udvaskningsmålinger.)

»Størrelsen af udvaskningen og omfanget af arealer med forhold, der betinger lav udvaskning i randzonen kendes dog ikke.«

»Det anførte estimat i baseline af effekt af randzoner på N-udvaskning må formentlig antages at være den maksimale effekt af randzonen.«

»Det er ikke med den nuværende viden muligt at kvantificere størrelsen af usikkerheden.« (På udvaskningen, red.)

Forkerte miljømål

Nej, det var hverken Landbrug & Fødevarer eller advokaten i den store gødningssag.

Citaterne stammer fra Aarhus Universitet i et dugfrisk notat til NaturErhvervstyrelsen, der har spurgt ind til, hvor sikker man er på effekten af randzonerne.

Og det, der står, er kort fortalt:

...at miljøeffekten af randzoner er meget usikker
...den effekt der er regnet med i virkemiddelkataloget er den maximale effekt og slet ikke sikker
...den reelle effekt er formentlig meget mindre
...effekten er skønnet af forskere uden væsentligt datagrundlag

Rystet viceformand

Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer kalder det en ren tilståelsessag om, hvor lille viden der har været om randzoners effekt.

»Det er jo det, vi har prøvet at fortælle dem i flere år. Det viser hvilken skandale randzonerne har været, og derfor er vi som erhverv glade for, at Eva Kjer Hansen siger, at de skal afskaffes,« siger han.

De store usikkerheder og det svage grundlag, som notatet beskriver, bekymrer Lars Hvidtfeldt.

»Vi tror ikke, at de miljømål, der er fastsat, er fastsat korrekt, når usikkerheden er så stor, og det har vi hele tiden kritiseret,« siger han.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.