Dagbog fra Ukraine: 200.000 kubikmeter gylle skal ud gennem 42 kilometer pipeline
Her ultimo marts har vi kun lige haft mulighed for at komme ud med lidt gylle og startgødning. Det skriver Niels Franck Jensen, afdelingsleder for markbruget på Danosha - en del af Axzon-gruppen - med 11.100 hektar markbrug.

Af Niels Franck Jensen, afdelingsleder for markbruget, Danosha, Ukraine

Foråret kommer senere end de to foregående år.

Her ultimo marts har vi kun lige haft mulighed for at komme ud med lidt gylle og startgødning. Rapsen har fået 42 kg N, og 600 hektar sensået hvede har fået 50 kg N. Vi har udbragt 20.000 kubikmeter gylle ud af de i alt 200.000 kubikmeter, som skal køres ud i foråret.

Afgrøderne har overvintret fint - også det sidst såede raps og vinterbyg, som kun lige nåede op af jorden, har overlevet, og der ses ingen grund til omsåning.

Målsætningen for kvælstof

Sammenlignet med Danmark kører vi en større mængde gylle ud pr. hektar, fordi kvælstof niveauet generelt er lavere, mens man regner med samme udnyttelsesprocenter som i Danmark.

Nedenfor i tabel 1 gives et overblik over fordelingen og målsætning af kvælstof i de forskellige afgrøder med udgangspunkt i de marker, som modtager gylle. Cirka 78 procent af arealet modtager gylle, og vi har 42 kilometer pipeline

Tabel 1. Tildeling af kvælstof til afgrøderne i hele sæsonen

På de resterende arealer tildeles kunstgødning efter de gødningsbehov, som er opgivet på vores kort med jordanalyser. I løbet af vækstsæsonen måles kvælstofbehovet i alle kornafgrøder med Yara N-tester og sidste tildelinger justeres herefter.

Al gylle separeres, og fraktionen herfra bruges primært til spredning på nyere stykker. Vi ser, at ny jord som aldrig har modtaget gylle, eller har været brak, altid tager rigtig godt imod gylle og fraktion.

Etablering af forårsafgrøder

Harven har endnu ikke haft muligheden for at aflægge besøg i marken, og det må antages, at tingene kommer til at falde sammen her i løbet af april.

Forarbejdet inden foråssåning er lidt blandet rundt omkring. Men generelt er en stor del blevet harvet i 10-12 cm dybde i efteråret. Noget skal nedfældes inden længe.

Så det handler for os om kun at harve for det jævne såbed og generelt tilberede overfladen således, at stubrester er godt dækket. Før soja harves i 18 cm.

Vi starter gerne lidt før optimal jordtemperatur, fordi vi på det tidspunkt oftest oplever hurtigt stigende temperaturer, og så er det med at være kommet ud af starthullerne inden da.

I år ser ikke ud til at være nogen undtagelse.

Tabel 2. Strategi for såning

 

 

 

Faktaboks

Kort om skribenten:

Niels Franck Jensen, 25 år

Driftsleder for markbruget på Danosha i et år, og siden 1. januar 2017 afdelingsleder

Ansvarsområder: 11.100 ha dyrket jord. Værksted til at servicere maskinparken plus egne lastbiler og en del af Danoshas øvrige biler. Administration af markbruget. 1,1 megawatts biogasanlæg.

Uddannet agrarøkonom på Dalum Landbrugsskole i 2015.

Født og opvokset i Rønnede, Sydsjælland

Tidligere ansættelser: Protakta-stald ved Kalundborg, markmand i Agrovest, markmand i Ghana, markmand i Montana.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.