Dagens lille indrømmelse: Eva Kjer fortryder manglende stjerne* i tabel
Eva Kjer Hansen fortrød kun en enkelt ting, da hun tirsdag var i samråd i Folketinget.

*: Hvis man læser ovenstående rubrik kan måske tro, at Eva Kjer Hansen mener, at der skulle være en stjerne, altså sådan en man ser på himlen, i sin tabel. Der er dog tale om et tegn, man kan sætte i en tekst.

Sådan en forklarende fodnote ville miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) gerne have sat i en meget omdiskuteret tabel. Det fortalte hun tirsdag i et samråd med Miljø- og Fødevareudvalget.

Tabellen (se nederst) viste kvælstofregnskabet i forbindelse med landbrugspakken. Baggrunden for tabellen siger ministeren, hun har lagt frem i forbindelse med forhandlingerne - men den har også været vist i sammenhænge, hvor det ikke blev forklaret, at et af tallene - baselinen - var baseret på årstalene 2012, 2013 og 2014 lagt sammen med 2015.

Det fortalte Konservative og oppositionen, at de havde misforstået. Nu siger ministeren, at der burde have været en stjerne med henvisning til en note, hvor der stod, at udgangspunktet var 2012 og ikke 2015.

"Jeg kan godt ærgre mig over, at tabellen ikke, som en forsker sagde, var selvforklarende," sagde Eva Kjer Hansen på samrådet.

Ministeren henviste til høringen, der foregik tidligere tirsdag. Forsker Karen Timmermann, Aarhus Universitet, sagde her, at ministeren havde ret til at lave kvælstoftabellen, som hun gjorde.

"Man skal bare gøre det tydeligt. Jeg kan godt røbe: Det var det ikke," revsede forskeren.

"Vi har faktisk brugt lidt tid på at finde ud af, hvad der var i den model. Det er derfor, jeg var lidt muggen over den," sagde Karen Timmermann videre.

Næse lurer: "Vigtigt, at ministeren forstår, at det ikke er i orden"Mark Tirsdag 23. februar 2016 · 15:05

Eva Kjer Hansen fortalte, at ministeriet fremover vil sørge for, at alle tabeller er selvforklarende. Hun lagde dog også vægt på, at alle tal har været lagt åbent frem undervejs i forhandlingerne og lagt ud på ministeriets hjemmeside. Hun holder således fast i, at tallene holder.

Oppositionen forsøgte på samrådet at få ministeren til at indrømme, at miljøet lider skade på grund af landbrugspakken. De hæftede sig ved ministeriets regnestykket, som viser, at landbrugspakken skønsmæssigt øger udledningen af kvælstof med 8000 ton i de første fire år af landbrugpakkens levetid. De sidste to år reducerer landbrugspakken med 2000 ton.

Ministeren bestred ikke regnestykket, men holdt fast i, at landbrugspakken i 2020 og 2021 reducerer kvælstofudledningen til vandmiljøet. Dermed er landbrugspakken og den målrettede regulering et plus for miljøet, sagde hun.

Hun nævnte også, at forskerne på høringen tidligere tirsdag gav udtryk for, at den målrettede regulering er godt for miljøindsatsen.

Hun holder også fast i, at man skal medregne baselineeffekten - altså eksempelvis landbrugsjord, der tages ud af drift, og omlægning til økologi.

"Naturen er ligeglad med, om kvælstof kommer fra landbruget eller andet," sagde ministeren på samrådet.

Ministerens tabel

Miljøregnskabet over  landbrugspakken, med den forventede udvikling i reduktion af den danske landbaserede tilførsel af kvælstof til kystvande, fremgår af nedenstående tabel, der viser kvælstofregnskabet til kystvande på landsplan.

*: Et sted her ville ministeren have sat stjerne og forklaret, at udgangspunktet var 2012.

Tons N201620172018201920202021
Randzoner728728728728728728
Normen2.7414.2064.3484.4904.6324.726
Forbud mod 
jordbearbejdning
515151515151
Akvakultur--143263363423
Sum lempelser3.5204.9855.2705.5325.7745.928
Forpagtningsordning   x818693---
MFO1.197867867867867867

Kollektive indsatser (samlet)

3828431.4512.0592.6682.907
Målrettet regulering---1.2672.533

2.800

Sum indsatser1.5792.5283.0114.1936.0687.574
Difference1.9742.4572.2591.339-294-1.646
Baselineeffekt*2.467*3.084*3.701*4.317*4.934*5.551*
Ændring i tilførsel-526-627-1.442-2.978-5.228-7.197

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.