Dansk glæde: På vej mod EU-rekord i kartoffeludbytte
Danske kartoffelavlere overhaler snart de hollandske avlere i udbytte.

Kartoffelproduktionen har været inde i en markant positiv udvikling de senere år og er på vej mod de højeste hektarudbytter i EU. Hvis det ikke allerede er sket, vil danskerne overhale ærkerivalerne i Holland målt på hektarudbytter inden længe. Det viser tal fra FN’s landbrugs- og fødevareorganisation, FAO, som Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer viste på Store Kartoffelsdag i Vingstedcentret torsdag.

»I er på vej til at blive de bedste kartoffelavlere i EU,« lød det opmuntrende fra talerstolen.

De hollandske udbytter ligger stabilt omkring 45 ton pr. hektar i gennemsnit. De danske udbytter er derimod inde i en udvikling. Fra 2010 til 2014 steg gennemsnitsudbyttet med to ton årligt fra godt 35 ton pr. hektar til små 45 ton pr. hektar i snit. Og er de fortsat af den lineære linje, har de allerede overhalet de hollandske udbytter.

Ser man på EU som helhed er der også tale om en tendens til stigende udbytter. Stigningen er blot mindre end for danske udbytter og niveauet er betydeligt lavere. I 2014 lå gennemsnitsudbyttet på lige under 35 ton pr. hektar i EU.

Trusler og muligheder

For danske kartoffelavlere rummer fremtiden både trusler og muligheder.

Ifølge Flemming Nør-Pedersen er forbud mod flere plantebeskyttelsesmidler, meget langsommelig godkendelse af nye midler og endnu højere pesticidafgifter nogle af de hårde trusler. Også regler, der begrænser mulighederne for at sprøjte mod sygdomme og skadedyr, truer. For eksempel udbredelsen af boringsnære beskyttelsesområder og sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder. Det bliver ikke bedre af, at kartofler kræver forholdsvis mange sprøjtninger. Og hvis betalingsrettigheder med stivelsestillæg skal udjævnes, når EU-politikken justeres efter 2020, kan det også ramme nogle avlere på pengepungen.

Til gengæld vil højere gødningsnormer give et pift op sammen med mulighed for flere vandindvindingstilladelser. Kartofler betaler rigtig godt for vanding. Samtidig har industrien vist gode evner til produktudvikling og det kan formentlig fortsætte til glæde for kartoffelavlerne, påpeger han.

»Trods truslerne er kartoflerne en af dansk landbrugs positive historier, så der er meget at bygge videre på,« sagde han.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.