Dansk planteavler med i europæisk projekt for reduceret klimaaftryk

Bayer lancerer europæisk kulstof-projekt med deltagelse af 25 landmænd fra syv lande. Målet er at finde dyrkningspraksisser til at reducere klimabelastningen, og samtidig sikre at planteavlerne bliver belønnet for indsatsen.

Planteavler Michael Mølgård, Tolstrupgård ved Ringsted, er ene dansk repræsentant i et stort internationelt Bayer-projekt, som har til formål at opbygge jordens kulstofindhold på planteavlsbedrifter.

Med i målsætningen er også at finde veje til, hvordan landmanden kan blive belønnet for at forbedre jordens kulstofindhold og klimaaftrykket i marken.

Det treårige projektet har deltagelse af 25 landmænd fra syv europæiske lande, oplyser Bayer.

De syv lande er Danmark, Frankrig, Spanien, Belgien, Tyskland, Ukraine og Storbritannien. I alt vil cirka 500 hektar indgå i projektet.

Senere på året ventes det, at en række fødevarevirksomheder og detailkæder vil tilslutte sig projektet, som dermed kan få input fra hele jord-til-bord-kæden..

Mindre jordbearbejdning og efterafgrøder

Bayer i Danmark fortæller, at man sammen med Michael Mølgård vil undersøge mulighederne for at bruge værktøjer som mindre jordbearbejdning, efterafgrøder og præcisions-teknologi i markdriften.

"Projektet er kun lige etableret, og vi glæder os til samarbejdet med Michael, som er en driftig landmand med stor interesse for nye dyrkningsmetoder og biogas," siger Niels Bjerre, agricultural affairs manager hos Bayer Crop Ccience Denmark.

Bayer fortæller, at projektet er etableret for at forfølge målsætningerne i EUs Green Deal, som har til hovedformål at bekæmpe klimaforandringer ved at etablere nye former for praktisk kulstofhusholdning hos landmænd, og som samtidig er en gevinst for landbruget.

Landmænd skal belønnes

En bærende søjle i Bayer-projektet er, at planteavlere skal belønnes for at indpasse klima-smarte praksisser på bedriften som efterafgrøder, mindre jordbearbejding, ændret sædskifte og præcisionsgødskning. 

Det er nemlig strategier, som opbygger kulstofindholdet i jorden, og forbedrer jordens sundhed, robusthed og produktivitet samtidig med at udledningen af klimagasser falder, påpeger Bayer.

I løbet af projektperioden vil Bayer udvikle et digitalt værktøj, som skal gøre det nemt for hver enkelt landmand præcist at dokumentere indsatsen - og dermed også nemmere at blive belønnet for det.

Det nye europæiske Bayer-projekt er en del af et globalt kulstof-projekt, som koncernen skød i gang i 2020 i USA og Brasilien.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.