Dansk-udviklet gødning skal stoppe spild af næringstoffer

Et dansk firma vil med bedre gødning mindske udvaskningen og øge optagelsen af næringsstoffer.

Et dansk firma, Flex Fertilizer Systems, har udviklet gødningsblandinger, der ifølge firmaet mindsker kvælstoftabet. Der er både tale om gødning, der skal udbringes til jorden samt bladgødskning. Det skriver Ingeniørens net-avis, Ing.dk.

Som det er nu, går knap 20 procent af kvælstoffen tabt via udvaskning fra rodzonen. Flex Fertilizer Systems' stifter, agronom og biolog Flemming Padkær, tidl. Superfos, har i 40 år arbejdet med en kemisk binding af næringssaltene, så planterne optager kvælstoffen bedre.

Gødningen fabrikeres i Danmark af rådgivningsselskabet BJ-Agro, der for et år siden byggede en fabrik i Holsted i Sydjylland. Produkterne fabrikeres dog også i udlandet.

Over 700 recepter på blandinger

Gødningen, der udbringes til jorden, vil takket være den kemiske sammensætning blive langsomt frigivet, så landmanden undgår udvaskning. Det sikrer forbedret optag af fosfor, kvælstof samt mikro-næringsstoffer, lyder det fra Flex Fertilizer System.

Siden er virksomheden begyndt at arbejde med bladgødskning, der ifølge virksomheden forbedrer planternes optag. Det er i forvejen velkendt at sprøjte gødning direkte på bladene, men ifølge virksomheden har Flex Fertilizer System udviklet en opskrift, der undgår svidning af bladene.

"Systemet er opbygget ud fra skræddersyede gødningsstrategier. Vi har derfor rigtig mange, over 700, recepter i vores database, og der kommer hele tiden nye til," oplyser produktchef Allan Holm Nielsen, Flex Fertilizer System.

To landsforsøg

Flex Fertilizer System er godt klar over, at landmænd vil være sikre på effekten, hvis deres produkt skal have succes. De har derfor sidste år i samarbejde med videnscentret Seges og AKV Langholt fået udført to dyrkningsforsøg om fosforudnyttelse i kartofler, der netop har problem med optagelse af fosfor.

Flex Fertilizer System har også sammen med deres forretningspartner, rådgivningsselskabet BJ-Agro, lavet et forsøg, der viste et merudbytte på otte hektokg pr. hektar. Stivelsesprocenten steg 0,4 procentpoint.

Seges' forsøg gav et lille merudbytte, men ikke nok til at det var statistisk signifikant. Derfor gentages forsøgene i 2016.

Er din faglige vurdering, at der kan være perspektiv i Flex Fertilizer Systems gødninger?

"Ja, bestemt. Der er en indikation om et højere nettomerudbytte. Nu skal vi bare have den dokumenteret. Det mangler vi stadig," svarer landskonsulent Lars Bødker.

Kan det betale sig?

Om gødningen er interessant for landmanden afhænger i sidste ende af forholdet mellem pris og merudbytte. Det er dét, som Seges jagter data på.

Prisen er dyrere end anden gødning, men den vil ifølge firmaet selv give landmanden en bedre økonomi, eftersom næringsstofferne udnyttes bedre. Ifølge Flex Fertilizer System viser en række forsøg, som BJ-Agro har udført, at der er en gevinst på fire gange omkostningen.

"Så er det vi siger, at så er der noget om snakken. Vi er ikke så meget i tvivl om, at det virker," siger produktchefen.

Han beretter, at de har rigtig gode erfaringer med deres produkter til kartofler, men også hårde kornafgrøder som hvede og byg har gode resultater, siger han. Ligeledes ved majs. Ved raps er der også gode resultater både som forårsgødning og sen bladgødning til raps, der hjælper med at springe i blomst, siger han.

Angående miljøkonsekvensen, så er landskonsulent Lars Bødker ikke i stand til at udtale sig om, hvorvidt Flex Fertilizer Systems produkter har den ønskede miljøeffekt.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.