Danske forskere vil rense drikkevand for pesticider
Naturlige mikroorganismer skal rense drikkevand for pesticider - siger DTU-forskere.

Naturen skjuler et svar på, hvordan det er muligt at rense drikkevand for pesticider. 

Det mener forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, der vil udnytte de evner, som visse naturlige bakterier i bl.a. sandfiltre er i besiddelse af til at nedbryde pesticider.

Det er især gamle pesticider, der er anvendt fra 1950 til 1990, som skaber problemer for drikkevandet. Pesticiderne bevæger sig ned gennem jorden mod grundvandsdepoter med cirka en meter om året.

De gamle pesticider kan fjernes med harmløse, naturlige mikroorganismer i sandstensfiltre - frem for eventuelle kemiske renseløsninger, mener DTU-forskerne. Både i Danmark og i udlandet. DTU forventer at kunne udvikle en bioteknologi, som på verdensplan vil kunne skabe omsætning i milliardklassen.

Eva Kjer: L&F-retssag om sprøjteforbud kan være nyttigMark Torsdag 28. januar 2016 · 14:55

Forekomsten af naturlige pesticidnedbrydende bakterier i miljøet er blevet påvist gennem den nyeste danske og internationale forskning. Disse bakterier vil være ideelle til biologisk rensning, bioremediering, af drikkevand for pesticider i sandfiltre på vandværkerne, skriver DTU.

De naturlige bakterier bærer deres pesticidnedbrydende egenskaber på gener, som ligger skjult inde i cellen. Disse skjulte egenskaber vil blive aktiveret i de introducerede naturlige bakterier og overført til en eksisterende bakteriepopulation i et nyt sandfilter via "den trojanske hest"-princippet.

"Forestil dig, at du har en bakterie, og inde i bakterien er der en lille bold med de gode pesticidnedbrydende gener. Bolden transporteres over i en anden bakterie, oftest uden at denne bakterie opdager det. Så du flytter generne fra introducerede bakterier over i naturlige bakterier," siger Sanin Musovic, mikrobiolog og projektets faglige leder hos Teknologisk Institut.

Princippet vil overkomme mange tidligere påviste barrierer for bioremediering, bl.a. fordi den ikke vil være begrænset af, at de introducerede bakterier på et tidspunkt dør ud. De skjulte og mobile evner til at nedbryde pesticider vil blive overført til et eksisterende eller nyt sandfilter via transplantation af sandmateriale fra et undersøgt og verificeret sandfilter eller via direkte introduktion af et naturligt, verificeret bakterieisolat.

Faktaboks

Projektet, der har titlen Den Trojanske Hest, vil arbejde sammen med MEMBIO, som er et andet dansk projekt, der forsker i udvikling af nye teknologier til rensning af forurenet drikkevand, og som ligeledes har fået bevilget penge af Innovationsfonden.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.