Danske Vandløb: Gammel vejledning er til skade for markerne

Miljøministeriet bør revidere gammel vejledning til vandløbsmyndighederne, sagde formand for Danske Vandløb, Torben Heisel, på generalforsamlingen i foreningen.

"Det er en lang og sej kamp at få vandløbsmyndighederne til at ændre adfærd og indstille sig på nye tider med klimaudfordringer og markant mere nedbør."

Det sagde formand for Danske Vandløb, Torben Heisel, i denne uge på organisationens generalforsamling i Vissenbjerg.

Torben Heisel nævnte som eksempel, at Miljøministeriet direkte opfordrer kommunen til at lade vandløb gro ind i en ny tilstand, som ikke kan ændres. Det sker i et notat, som Miljøministeriet har udsendt som inspiration for vandløbsmyndighederne, når de skal lave vandløbsregulativer.

Heraf fremgår, at hvis et vandløb gennem lang tid ikke er blevet vedligeholdt og derfor i væsentlig grad har ændret tilstand i forhold til den tilstand, der er fastsat i regulativet, kan en genoptagelse af tidligere tiders vedligeholdelse og dermed en genopretning af den tidligere tilstand have karakter af regulering, der kræver både tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelseslovens paragraf 3.

“Notatet er fra juni 2007, men det bruges fortsat. Miljøministeriet bør revidere notatet, for det er utrolig, at vandløbsforvaltning er baseret på disse holdninger,” siger Torben Heisel.

Konkrete lokale tiltag

På generalforsamlingen glædede han sig over, at organisationen nu har godt 11.000 medlemmer, og han konstaterede, at klimasikring, vandplaner og diverse udvalg og råd fylder meget.

Således har Danske Vandløb været repræsenteret af 2 mand i hver af dem fem arbejdsgrupper i Vandløbsforum, som daværende miljøminister Ida Auken nedsatte:

”Det har været meget tidskrævende, og der er blevet produceret enorme mængder tekst,” sagde Torben Heisel, som satte spørgsmålstegn ved, hvad der kom ud af arbejdet.

Lokale vandråd gode

Arbejdet i 23 vandråd rundt omkring i landet har til gengæld været konkret med lokale bud på fysiske tiltag i vandløbene, og det har været en klar fordel at få lokale øjne på lokale projekter.

Torben Heisel konstaterede, at Danske Vandløb har været aktiv i medierne i debatten om klimaforandringer og oversvømmelser rundt omkring i landet, samt at debatten fortsætter.

Faktaboks

Der er den kommende tid to seminarer om fremtidens vandløb hos henholdsvis LMO og Gefion den 13. og den 19. marts samt til at hente info på www.danskevandloeb.dk

På generalforsamlingen blev Hans de Neergaard, Bjerringbro, nyvalgt som bestyrelsesmedlem. Han afløser Peter Poulsen, Ørsted.

Emneord klima, natur

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.