Den historisk ringe høst er i hus
Den længe ventede nedbør forsinker høsten af de sidste vårsædmarker, men sikrer bedre såbed for vinterrapsen.

Kornhøsten 2018 er så godt som overstået. Kun en enkelt procent af kornmarkerne står tilbage, nemlig vårbyg og havre, der er blevet forsinket af den regn, der er så velkommen i forhold til såning af raps, efterafgrøder og vintersæd.

Høsten 2018 vil stå prentet i landmænds erindring mange år fremover som den ringeste i 100 år. Vægtmæssigt når høsten op på 6,3 mio. ton ifølge LandbrugsAvisens høstprognose, mens en normalhøst er 9,6 mio. ton. 6,3 mio. ton er den ringeste høst siden 1976. Målt i forhold til en normalhøst er det ikke set ringere, så langt tallene i Danmarks Statistik rækker tilbage (til 1920, red.).

2018 når op på 66 procent af en normalhøst, og der er endda et godt stykke op til de tre næstringeste år, hvor høsten har været 78-80 procent af en normalhøst.

66 procent af normalhøst

Ringest ligger vårsæden. Vårbyggen har kun givet 64 procent af det normale og havren 62 procent. Vintersæden ligger en kende bedre, men stadig langt under det normale. Vinterhvede har givet 72 procent af normaludbyttet, mens rug ligger på 80 procent, og vinterrapsen er den positive oplevelse med 83 procent af normaludbyttet.

Til gengæld kan landmænd generelt glæde sig over en god kvalitet.

Kernerne har været mindre end normalt, men proteinindholdet er højere end normalt. Det sidste er en fordel for husdyrproducenterne, som skal bruge kornet til foder, og nogle grovvareselskaber giver et tillæg for højt proteinindhold. Samtidig har vandprocenterne været i den gode ende, hvilket betyder, at tørringsomkostningerne har været minimale.

Rapsen er høstet med høje olieprocenter, der ligger over 50.

Regnen er velkommen

Nu mangler så de sidste marker, svarende til en procent af det samlede kornareal. Det drejer sig primært om midt- og sydjyske marker, hvor vårbyg og havre er sået sent, eller hvor afgrøden er for våd efter de sidste dages regn.

Regnen har til gengæld sat gang i såningen af efterafgrøder og raps. Den seneste mængde nedbør øger chancerne for god spireevne hos rapsen. Derfor har planteavlskonsulenterne de optimistiske briller på, når det omhandler etableringen af vinterraps.

Hos LMO Viborg er tilfredsheden stor:

Tørken rammer årets høst hårdt på Djursland Torsdag 9. august 2018 · 11:22

"Lige nu nyder vi bare den silende regn, som er en forudsætning for, at rapsen kan spire og få en god start", siger konsulent Ulla Plauborg.

Pas på lerklumper i jorden

Selvom landmænd og konsulenter klapper i hænderne over den faldne nedbør, er det vigtigt at få rapsen i jorden med omtanke:

"Det er vigtigt, at man farer med lempe i jorden, som hvis man gravede i jorden med en spade. Dybdeharvning og grubbesåning på svær jord kan medføre, at der løftes store lerklumper op efter denne sommer. Det er ikke godt for såbedet", advarer Jakob Ulstrup fra LMO Hinnerup. I deres område er 5 procent vinterraps sået.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.