Sponsoreret af BASF
Der er penge i at bekæmpe septoria i hvede
Hvert år giver indsatsen med svampemidler et merudbytte på over 600.000 tons hvede, samtidig med at kvalitetsparametre som energiindhold og fordøjelighed forbedres væsentligt. Forsøg ved Aarhus Universitet (Flakkebjerg) viste sidste år, at der var en forskel i netto-merudbytte mellem de bedste og dårligste midler til aksbeskyttelse på næsten 500 kr/ha.

De seneste 3-4 års ensidig anvendelse af et antal triazoler har bevirket, at septoria-svampen har reageret ved at danne forskellige mutationer, som gradvist reducerer følsomheden. Det har bevirket at effekten af disse triazoler stort set er halveret i Danmark. Samme udvikling er observeret i andre Europæiske lande, og du kan ikke kompensere for den dalende effekt ved at øge doseringen.
Der er ikke noget som tyder på, at triazolerne vil være mere effektive i 2017. Tværtimod er det sandsynligt, at den negative udvikling fortsætter.

Tabet af effekt ses både på den kurative og forebyggende virkning, og i praksis betyder det, at der er mindre fleksibilitet og sikkerhed i sprøjtningerne end tidligere. Hvor du før kunne sprøjte 8 dage efter smitte (regn) med et godt resultat, er der nu kun 4 dage at køre på, før du kommer så langt ind i latenstiden, at det ikke længere er muligt at stoppe svampens vækst.

Hvad kan du gøre?

Vælg SDHI – en aktivstofgruppe med en anden virkningsmekanisme end triazoler. Boscalid er en såkaldt SDHI og findes i midlerne Bell og Viverda. Boscalid bekæmper også de svampe, som har udviklet mindre følsomhed overfor triazolerne, og stabiliserer derfor effekten mod septoria på et højt niveau. Bidraget fra boscalid er stigende og er nu helt uundværligt. Det er således ikke længere muligt at bekæmpe septoria effektivt udelukkende ved anvendelse af triazoler.

Vælger du at tank-blande Bell eller Viverda med triazoler, skal du være opmærksom på ikke at gøre blandingen for ”tynd” med hensyn til indholdet af boscalid, så du mister den stabiliserende virkning.

Som udgangspunkt bør der til aksbeskyttelsen anvendes minimum 0,75-1,0 Viverda eller 0,5-0,75 Bell mod septoria afhængig af smittetryk, som varierer med nedbørsmængden i de forskellige landsdele. Vær også opmærksom på sortsforskelle.

Udover at anvende boscalid til septoria-bekæmpelse, er det også vigtigt at forsøge at begrænse antallet af sprøjtninger og veksle mellem de få triazoler, der er til rådighed.

For at opnå god markeffekt, er det vigtigt at anvende solide doseringer, sprøjte rettidigt, anvende en tilstrækkelig vandmængde og sørge for at få sprøjtevæsken fordelt bedst muligt i afgrøden. Det er især de øverste blade og akset som bidrager til kernefyldningen.

 

Der er ikke noget som tyder på, at triazolerne vil være mere effektive i 2017. Tværtimod er det sandsynligt, at den negative udvikling fortsætter.

 

Netop nu: Gulrust

Gulrust er lige nu et kraftigt stigende problem flere steder, og nogle af de mest dyrkede sorter kan angribes. Køligt og fugtigt vejr har bevirket, at gulrust i visse marker har udviklet sig voldsomt og nu breder sig. Gulrust er en sygdom, som skal bekæmpes effektivt, da den ellers kan være meget tabsvoldende.

Epoxiconazol er det mest effektive aktivstof mod gulrust, og med truslen fra septoria og gulrust hængende over hovedet, er Bell og Viverda, med indehold af både SDHI og epoxiconazol, nøglen til at få det bedste ud af årets hvedemarker. 

Emneord BASF

Sponsoreret af BASF

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.