"Der er vand nok til markvanding - det skal kommuner agere efter"
Nyeste viden siger, at der ikke er behov for at lægge loft over landmændenes indvinding af vand til markvanding. Den viden skal kommunerne gøre brug af, fremgår det af den nye landbrugsaftale.

Der er rigeligt med vand til at landmændene kan vande deres marker efter behov uden at det går ud over hverken grundvand eller livet i vandløbene.
Det viser de nyeste beregninger fra den statslige forskningsinstitution GEUS.
Og den viden skal hurtigst muligt bredes ud i kommunerne og afspejle sig i deres behandling af ansøgninger om vandindvinding til markvanding. Det fremgår af den nye aftale om landbrugspakken.

Støder mod loftet
Det glæder Venstres ordfører, Anni Matthiesen.
»Jeg har i snart tre år kæmpet sammen med landbruget for at få lavet nye modeller for tilladelser til markvanding, fordi især de sydvestjyske landmænd har en udfordring, når de løber imod loftet for markvandingstilladelser,« siger Anni Matthiesen.

Øjnede muligheden
»Derfor øjnede jeg muligheden for at få det ind i landbrugsaftalen. Jeg håber, det  kan sætte skub i, at det nye videngrundlag fra GEUS kommer bredt ud og bliver brugt i kommunerne,« siger Anni Matthiesen.
»Det har rigtig stor betydning, især for landmænd på de sandede jorde: At man får en større sikkerhed for, at man også kan vande de tørre somre.«

Afgrøder må tørste
Ifølge Annie Matthiesen er problemet, at en del kommuner har strammet mere og mere til, mht til at give vandindvindingstilladelser.
Det sker bl.a ved at give landmændene  ét-årige indvindingstilladelser. Jævnligt med den konsekvens, at afgrøderne har måttet tørste i særlig tørre somre.
Nu har forskningsinstitutionen GEUS imidlertid med modelberegninger anslået, at der er rigeligt med vand, og at der ikke er behov for at begrænse indvindingen af vand af hensyn til den økologiske tilstand.
Præcis som lokale landmænd organiseret i Task Force Markvand hele tiden har sagt.

»Mit fingeraftryk«
Nu er det skrevet ind i landbrugsaftalen, at den nye viden hurtigst muligt skal ud og tages i anvendelse i kommunerne. Det er mit fingeraftryk på landbrugsaftalen,« siger Anni Matthisen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.