Designergylle giver plads til startgødning til majsen
Der er mindre fosfor i den gylle, som Mogens Kjær får fra Ribe Biogas, end der er i den, han leverer. Det giver plads til, at majsen kan få startgødning.

"Jeg vil rigtig gerne levere gylle til et biogasanlæg. Hidtil har det dog givet udfordringer. Jeg risikerer nemlig at ramme fosfor-loftet meget hurtigt, fordi der er mere fosfor i den gylle, som jeg modtager, end der er i den gylle, jeg leverer til anlægget. 

Dermed vil jeg blive tvunget til at afsætte gylle - og til at købe langt større mængder handelsgødning, end jeg skulle, hvis jeg blot havde udbragt gyllen direkte fra mine egne tanke«, siger Mogens Kjær.

Han er en af de mælkeproducenter, som nyder fordel af, at Ribe Biogas forsøger sig med en simpel separation af biogasgyllen.

Separationen sker ved at lade gyllen stå i tanken i nogen tid. Derved sker der naturligt en ’lagdeling’ af gyllen. Lagdelingen betyder, at det midterste lag i gyllen indeholder mindre fosfor end gyllen i bunden og toppen af beholderen.

Det kalder Ribe Biogas for Designergylle. Ved at montere fire rør på gyllebeholderen kan de nemlig udtage gyllen fra de ønskede ’lag’ i beholderen.

Dermed kan de landmænd, som ønsker gylle med et lavt indhold af fosfor, få gyllen fra det midterste lag i beholderen.

Det har især stor betydning for mælkeproducenter som Mogens Kjær, som med 280 malkekøer plus opdræt og 225 hektar driver et såkaldt undtagelsesbrug.

Sparer mange penge

»Det giver god mening at levere gyllen til et biogasanlæg, både i forhold til klima-udfordringerne, og fordi gyllen lugter mindre og hurtigere trænger ned i jorden, når vi grønjords-nedfælder den på græsmarkerne«, siger Mogens Kjær.

Foreløbig kan han se, at der er 0,65 kg fosfor pr. ton i den gylle, han leverer til biogasanlægget, mens der er 0,5-0,6 kg fosfor pr. ton i den gylle, han modtager.

»Det er ikke en voldsom stor forskel, men det er betydeligt lavere, end hvis jeg ikke fik Designergylle fra biogasanlægget«, siger Mogens Kjær.

Han tilføjer, at han har regnet sig frem til, at han med designergyllen slipper for at afsætte 2.000 ton gylle - og for at købe 8.000 kg N i handelsgødning.

Samtidig får han med designergyllen plads til at placere syv kg fosfor pr. hektar i forbindelse med såningen af de knap 100 hektar majs. Det har stor værdi, da han selv udbringer gyllen og derfor ikke har mulighed for at GPS-placere gyllen som et alternativ til brug af startgødning.

Vi skal længere ned

Formanden for Ribe Biogas håber, at der fremover kan leveres gylle med et fosfor-indhold på helt ned til 0,2 kg fosfor pr. ton fra anlægget.

»Vi er udfordret af, at vi bor i et område med mange mælkeproducenter, og at mange af dem er såkaldte undtagelsesbrug«, siger Erik Husted, formand for Ribe Biogas A/S.

Indtil for et par år siden var undtagelsesbrugene ’kun’ begrænset af, at de maksimalt måtte udbringe 230 kg total-kvælstof pr. hektar. Det gælder stadig. Men nu er de samtidig begrænset af, at de maksimalt må udbringe 35 kg fosfor pr. hektar.

Det giver udfordringer for de mælkeproducenter, der leverer til biogasanlægget. Ud over kvæggylle kommer der nemlig også en del svinegylle og andre materialer med et højt indhold af fosfor i anlægget.

Dermed kan mælkeproducenterne modtage færre ton gylle, end de har leveret.

»Det skal og vil vi gerne undgå. Vores mål er derfor, at vi kan lave en simpel separation af gyllen, så landmændene kan få en Designergylle med den sammensætning, der passer bedst til den enkelte bedrift«, siger Erik Husted.

Længere opholdstid

»Da vi for et års tid siden lavede et simpelt forsøg, hvor vi lod én kubikmeter gylle stå i en balje, kunne vi efter et stykke tid måle, at fosfor-indholdet i det midterste lag i baljen var helt nede på et indhold svarende til 0,2 kg fosfor pr. ton«, fortæller Erik Husted.

Det banede vejen for en beslutning om at opføre en 7.000 kubikmeter beholder, hvor gyllen kunne udtages via fire separate rør forskellige steder i beholderen.

»Det gennemsnitlige indhold af fosfor i vores tanke er på 0,65-0,7 kg fosfor pr. ton. Foreløbig har vi kun været i stand til at sænke fosfor-inholdet til 0,5 ved at udtage det fra midten af beholderen«, fortæller Erik Husted.

Han tilføjer, at det skal ske ved at lade gyllen stå i længere tid i beholderen. Derfor har Ribe Biogas A/S besluttet at opføre en 7.000 kubikmeter tank mere.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.