Det er tankevækkende: Tag det bare roligt med tildeling af N til hvede

Ugen på Spidsen: Højere N-kvoter og målinger af N-optaget i hvede pt. betyder, at sidste N-tildeling kan trækkes til sidst i maj.

Mange har travlt med at tildele hveden den sidste mængde kvælstof.

I mange år er det sket midt-sidst i april eller allersenest først i maj. Gødskede man senere, hed det en sengødskning, der var målrettet at hæve proteinindholdet, typisk i brødhvede. En sengødskning forventedes ikke at øge udbyttet af betydning.

Det var muligvis også den bedste strategi, da vi havde stramme kvælstofkvoter og derfor havde brug for kvælstoffet tidligere i vækstsæsonen.

Men i dag, hvor vi har noget mere kvælstof at gøre godt med, ser tingene anderledes ud.

Optaget meget lidt N

En af de østjyske hvedemarker i Yaras kvælstofbarometer, der bringes i LandbrugsAvisen i disse uger, og som var i voldsom vækst 3. maj, havde kun optaget 33 kg N af det tildelte kvælstof 3. maj plus 29 kg N fra jordens mineraliseringspulje (i stadie 31).

Samme billede ses i de øvrige marker i N-barometeret, - der er kun optaget en forholdsvis lille del af det tildelte N. Og det er tankevækkende.

Godt nok var foråret lidt længe om at komme i gang i år, men 33 kg N ud af en total N-tildeling til hvede på 200 kg N er godt nok ikke meget.

Og det er ikke eneste gang, at N-optaget i hvede starter så sent. Det er set flere gange i Yaras N-barometer, der nu kører på femte år.

Tag det roligt

Årets målinger indikerer, at man kan tage den lidt med ro og med fordel tredele kvælstoffet - og endda skubbe den sidste N-mængde til måske sidst i maj (stadie 37-41).

Fordelen ved det er dels, at man får et bedre indtryk af afgrødens udbyttepotentiale, dels hvor meget N den har optaget på dette tidspunkt, og derfor bedre kan ramme den samlede optimale N-mængde for året.

Dertil kommer, at man med fordel kan graduere den sidste N-mængde ud fra CropSat eller sensorer. I sidste ende skulle det gerne hæve udbyttet i både ton og kroner.

Også landskonsulenten på Seges, Torkild Birkmose, har ændret kvælstofstrategi og er også tilhænger af at tredele og trække sidste gang gødskning til midt-sidst i maj.

I sidste uges LandbrugsAvisen sagde han:

»Med større N-kvoter er vi ikke så bange for at køre senere, end vi anbefalede, da vinterhveden blev undergødsket på grund af N-kvoter. Derfor anbefaler vi en tre-deling af gødningen, og at vinterhveden gødes færdig i vækststadie 34-37, hvilket på mange marker er i sidste halvdel af maj«.

Har man alligevel valgt at todele sin N-mængde til hvede, duer det selvfølgelig ikke at trække sidste tildeling til så sent. Hveden har brug for kvælstof, når den skal i gang med at strække sig (stadie 30-31).

Svensk praksis

I Sverige er Yaras N-barometer meget udbredt til at fastsætte årets optimale N-mængde i vinterhvede. Her tildeles sidste N-mængde af og til så sent som først i juni, hvor man stadig mener at kunne hæve udbyttet og ikke kun proteinindholdet.

Der er dog ingen tvivl om, at jo tættere den sidste N-tildeling kommer på skridningen, jo mere påvirkes proteinindholdet i forhold til udbyttet.

Er der udsigt til en længere varende tør periode, skal man naturligvis ikke vente for længe med at tildele det sidste kvælstof, med mindre man bruger en N-type, der optages straks.

 

Merete Hattesen er journalist og markfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Mark og Mark Plus.

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark Plus "Ugen på spidsen" sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet MARK og Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.