Sponsoreret af Bayer Crop Science

Det skal du gøre, når snudebillerne kommer

Rapsen står overfor at skulle blomstre, og nogle marker er begyndt at skinne gult. Det er med at passe godt på rapsen nu, for der lurer mange fjender, som kan stjæle udbyttet.

På skadedyrsfronten skal du være opmærksom på skulpesnudebillen, som oftest melder sin ankomst i begyndende blomstring. Den første tid i rapsen bruger den på at ernære sig af knopper og blomster for at gøre klar til at lægge sine æg.

Så snart rapsen sætter skulper, lægger den sine æg inde i skulpen, og når æggene klækkes ernærer larverne sig af frøene i skulpen. En larve spiser omkring tre til seks frø, inden den forlader skulpen, men tabet er ikke kun de frø, som larverne spiser. Hele skulpen bliver svækket, nødmodner og angrebet af sekundære svampe. De resterende frø i skulpen udvikles dårligt, bliver små og er uden betydelig vægt til høst.

På billedet ses larvernes ødelæggende effekt inde i en skulpe

På billedet ses larvernes ødelæggende effekt inde i en skulpe.


Vær forsigtig når du ser efter biller

For at konstatere om du har skulpesnudebiller i din raps, skal du bevæge dig langsomt og forsigtigt ind i marken. Så snart snudebillen fornemmer uro og fare på færde, trækker den benene op under sig og falder til jorden. Derfor kan den være svær at spotte i marken. Konstaterer du skulpesnudebiller i marken, er du derfor næsten sikker på, der er flere end dem du ser, da resten er faldet til jorden.

Udbyttetab på op til 960 kg frø pr ha

Skadetærsklen, som udløser en behandling, er en til to skulpesnudebiller per plante, men hvad kan en enkel skulpesnudebille per plante gøre ved udbyttet? Det har vi forsøgt at skitsere her.

Forudsætninger:
- Én skulpesnudebille lægger i gennemsnit 60 æg, hvor vi antager, der bliver 40 larver ud af
- Hver larve spiser fire frø
- Frøene har en TKV på fire gram
- 160 frø går tabt per plante
- 30 planter per m2 bliver påvirket

Dette giver et udbyttetab på 192 kg frø per ha.

Når skulpesnudebillens larve angriber er det oftest hele skulpen, der ikke bidrager til udbyttet grundet nødmodning, skulpeopspring og små lette frø, som ryger igennem mejetærskeren ud på marken. Når hele skulpen bliver påvirket, ser udbyttetabet noget anderledes ud.

Samme forudsætninger som før:
- Én snudebille producer 40 larver
- 40 larver ødelægger 40 skulper
- Der er cirka 20 frø pr skulpe
- 800 frø går tabt pr plante
- 30 planter pr m2 bliver påvirket

Dette medfører et udbyttetab på 960 kg frø pr ha.
Disse udbyttetab er selvfølgelig skabt på baggrund af forudsætningerne til regnestykket.

I praksis er det nok ikke helt skævt, at vi kan opleve udbyttetab på imellem 200 og 900 kg afhængig af, hvor kraftigt angreb der opleves fra skulpesnudebillerne. Sidste år oplevede vi mange steder nærmest en invadering af skulpesnudebiller i marker. I landsforsøgene 2017 blev der udført to forsøg, hvor merudbytte for bekæmpelse af snudebiller var mellem 210 til 470 kg pr hektar. Højeste merudbytte hvor der var anvendt Biscaya OD.

Det skal du gøre, når skulpesnudebillen kommer

Rapsen begynder nu sin blomstring og derfor er det tid til at se efter skulpesnudebiller. Registrerer du i gennemsnit en til to biller pr plante, bør der behandles med 0,3 liter pr ha Biscaya OD. Biscaya OD er systemisk, hvilket betyder, at den føres med plantesaften ud i planten og beskytter nye knopper og skulper, som udvikler sig efter behandlingen er udført. Biscaya OD er effektiv mod skulpesnudebiller, som også er vist i landsforsøgene.

Biscaya OD kan med fordel udbringes med en svampebehandling med 0,7-1,0 liter pr ha Propulse, som har en stor effekt på knoldbæger- og skulpesvamp. Det optimale tidspunkt for beskyttelse mod knoldbægersvamp med Propulse er fra de første kronblade falder til fuld blomst i stadie 65, som er det optimale sprøjtetidspunkt.

Hul i skulpe

Faktaboks

Skulpesnudebiller

Skulpesnudebillen overvintrer i jorden under levende hegn, buske og i skovkanter og kommer frem fra sit skjul, når temperaturen er 13 til 15 grader. Den store indflyvning i rapsmarkerne sker dog først, når temperaturen er over de 20 grader og oftest omkring begyndende blomstring.

Skulpesnudebillerne vil helst lægge deres æg i de små nydannede skulper, som er to cm lange. Hunnen lægger kun et æg pr skulpe og er i alt i stand til at lægge omkring 60 æg pr sæson. Hullet, som skulpesnudebillen laver i skulpen for at lægge sine æg, lukker sig tillige med, at skulpen udvikler sig. Når larven har ædt sig stor, gnaver den hul i skulpen for at komme ud. Det er typisk dette hul, som ses på skulperne før høst.

Emneord sponsoreret, Bayer Crop Science, raps, snudebille

Sponsoreret af Bayer Crop Science

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.