Dette er vigtigt at huske, når du sår majs

Af grovfoderrådgiver Anders Christiansen, Centrovice.

Lige nu er majssåningen i fuld gang. På de milde lokaliteter bør såningen være afsluttet inden starten af maj, mens den i de kolde områder godt kan udsættes til midten af maj.

Rådet er, at jordtemperaturen skal være over otte grader, og der skal være udsigt til gode stabile, varme forhold efter såning. Dette råd gælder især i de usikre dyrkningsområder.

Erfaringen er, at man godt kan presse biologien lidt, hvis man befinder sig på en meget dyrkningssikker lokalitet. Dvs. i de kolde områder gælder husrådet med de otte grader og stabilt vejr, mens der i kystnære områder, godt kan gås lidt på kompromis med husrådet, dog uden at spille for meget lotto på resultatet. For sen såning vil altid medføre et udbyttetab: Forsøg viser, at tre ugers forsinkelse på såningen koster ca. 2000 FE/ha.

Plantetallet er altid genstand for diskussion, selvom mange års forsøg viser, hvad der skal til i de forskellige områder af landet. Se tabeller nederst.

Skulle vejret drille, så der ikke kan sås før midten af maj, skal plantetallet reduceres med ca. 10 pct. Sørg altid for at gemme mærkesedler på al den udsæd, der anvendes. Det er altid vigtigt i en reklamationssag.

Majsudsæd skal ikke lægges ned i 7 centimeters dybde med mindre såbedet er meget tørt og knoldet. Fire til fem  centimeter er passende og lad være med at spilde for meget med frøet. Det tiltrækker sorte fugle. Med mindre der er meget høje fosfortal (>6), bør der tilføres startgødning op til ca. 15 kg fosfor/hektar.

Majshalvmøl bliver et problem i fremtiden i majs efter majs. Den slags marker skal altid pløjes. Husk i øvrigt, at hvis blot én landmand på en egn undlader at pløje til majs efter majs, har alle problemet, eftersom møllet flyver udmærket.

Plantetal, frøantal og frøafstand i majs

Nedenfor ser du to tabeller for to forskellige scenarier.

Middelgode til gode forhold. F.eks. tidlig såning i milde jordtyper i kystnære områder i Sydjylland og på Øerne.

 Planter pr. m2Frø pr. ha*Frøaftstand, cm 
Rækkeafstand, cm  5075
Majshelsæd til foder    
Tidlige sorter10110.00018,012,0
Middeltidlige sorter10110.00018,012,0
Sildige sorter9100.00020,013,3
Kolbemajs og kernemajs    
Tidlige sorter9100.000 13,3
Majshelsæd til biogas    
Alle sorter11120.00016,411,0

*Ved en markspiring på 90 pct.

Køligere forhold, tørre forhold, sent sået majs. F.eks. Midt- og Nordjylland samt på tungere jordtyper midt på Fyn, midt på Sjælland og midt på Bornholm.

 Planter pr. m2Frø pr. ha*Frøaftstand, cm 
Rækkeafstand, cm  5075
Majshelsæd til foder    
Tidlige sorter9100.0002013,3
Middeltidlige sorter9100.0002013,3
Sildige sorter890.00022,515,0
Kolbemajs og kernemajs    
Tidlige sorter890.000 15,0
Majshelsæd til biogas    
Alle sorter10110.00018,012,0
 

* Ved en markspiring på 90 pct. 

 

Faktaboks

Huskeregler fra denne artikel:

  • Forsinket såning koster udbytte.
  • Så ikke for tidligt i kolde områder.
  • Overhold plantetallene.
  • Pløj altid til majs, der sås efter majs.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.