DF: En lille næse havde været nok
Rene Christensen siger, at den rette sammenhæng i kvælstoftabel først blev tydelig for ham i februar - men den grundlæggende måde at regne på har han aldrig været i tvivl om, siger han.

Syv forskere udtrykte tirsdag, at miljøregnskabet for landbrugspakken isoleret set er negativt de første år. Derfor burde miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) have indrømmet, at det var forkert at pulje år med baselineeffekten.

Det mener Rene Christensen, landbrugsordfører i Dansk Folkeparti og formand for Miljø- og Fødevareudvalget i Folketinget. Det siger han i et interview med Berlingske.

"Hvis det var mig, der var minister og havde siddet i samråd, så havde jeg sagt: Ja, det er problematisk," siger René Christensen.

"Ja, men så skulle de give hende en lille næse for det - i stedet for at skyde gråspurve med kanoner," siger han.

Grundlæggende giver han dog ministeren ret i, at der aldrig mellem de blå partier har været lagt skjul på, at landbrugspakken ville føre til øget kvælstofudledning de første år. Ved at medregne baseline ville Danmark over for EU kunne forsvare miljøregneskabet, siger han.

Han siger, at der under forhandlingerne blev talt om at pulje baselineårene - men at han først i februar, da Berlingske skriver om sagen, bliver helt klar over, hvordan tabellen fungerer. Og at den giver et mere positivt billede af situationen, end landbrugspakken isoleret set giver.

Rene Christensen siger til Berlingske, at han på intet tidspunkt har følt, at Eva Kjer Hansen ville føre nogen bag lyset, men at kvælstoftabellen burde have set anderledes ud.

Han betoner samtidig, at landbrugspakken samlet set er god for miljøet.

Faktaboks

Eva Kjer Hansen oplyser undervejs i forhandlingerne om landbrugspakken, at den isoleret set forringer miljøregnskabet, men at årene forud hjælper.

"Opgørelsen af forringelsen i 2016-18, hvor det er antaget at den strukturelle udvikling i de foregående år 2013-15 bidrager til at reducere effekten af de lempelser der gennemføres i 2016."

Kilde: Notat fra ministeriet.

Rene Christensen fortæller, at han godt vidste, at de havde aftalt at pulje årene, men fortæller dog nu til Berlingske, at sammenhængen i den omdiskuterede kvælstoftabel først går op for ham i februar. Det er i denne tabel, at Eva Kjer Hansen siger, at hun i dag gerne ville have sat en forklarende fodnote.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.