Dispensation til udbringning af fast gødning på lerjord

Fødevareministeren har givet tilladelse til nedbringning af fast gødning på JB 5-9 frem til 30. november

Dagen efter at denne uges LandbrugsAvisen gik i trykken med en artikel om, at fast gødning kun må udbringes på lerjord indtil 15. november, har Fødevareminister Eva Kjer Hansen netop givet dispensation til, at perioden udvides til 30. november.

Det sker på baggrund af, at Seges i september søgte Miljø- og Fødevareministeriet om udsættelse af lukkeperioden for udbringning af fast gødning fra 15. november til 15. december. Men tilladelsen er altså kun givet til 30. november.

Begrundelsen for dispensationen er, at udbringningsperioden er kortere i år pga. den udsatte frist for ompløjning af lovpligtige efterafgrøder. Og at der ikke vurderes at være miljømæssig risiko på lerjord, hvor udvaskningsrisikoen er lille.

Der medfølger dog visse betingelser, oplyser Annette Vestergaard fra Seges, der gengiver ministerens dispensation her:

»Lukkeperioden for udbringning af fast gødning på lerjord (Jb 5-11) ændres i år til perioden 30. november til 1. februar. Fra 15. november til 30. november er der krav om nedbringning indenfor 6 timer. Udsættelsen gælder således kun, hvor der skal etableres vårsæd.«

»Miljø- og fødevareministeren indskærper endvidere, at udskydelse af fristen for udbringning ikke må føre til udkørsel af gødning på frossen jord, eller på jord hvor der er risiko for tab på grund af overfladeafstrømning.«

»På Jb 1-4 er det kun muligt at udbringe fast gødning på en etableret afgrøde til høst – frem til 15. november.«

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.