DLF-frøavlerne kravler igen over flotte 14.000 kr. pr. hektar
DLFs frøavlere scorer 65 mio. kr. ekstra for høst 2017 - på trods at et høstindeks på 97, som betyder, at DLFs avlere i 2017 høstede lidt under de sidste fem års gennemsnit.

Frøpriserne holder et godt niveau og DLF har oplevet et pænt frøsalg både i efteråret 2017 og foråret 2018.

Denne kombination betyder, at DLFs avlere får en flot frøafregning ind på kontoen for høst 2017, der slutafregnes i dag den 11. juni.

Med 14.250 kr. pr. ha for høst 2017 er udbetalingen igen oppe over de 14.000 kr. pr. ha, som den nu har været i fem ud af de seneste seks år. Med et høstindeks på 97, høstede DLFs avlere i 2017 lidt under de sidste fem års gennemsnit, fortæller DLF.  

DLFs frøavlere kan glæde sig over, at slutafregningen i juni termin har fået et pænt løft i forhold til acontobetalingen. Det skyldes en god afsætning til pæne priser i markedet og en god indtjening i DLFs koncernselskaber.

Bedre end forventet

Resultatet er bedre end forventet ud fra decembers acontoudbetaling, hvor avlerne får udbetalt 75 pct. af den forventede afregningspris.

I forhold til det der var lagt op til i slutafregningen er frøpriserne i gennemsnit hævet med knapt 10 pct. svarende til, at restbetalingen er toppet med 65 mio. kr., hedder et i pressemeddelelsen.

”Vi er glade for at kunne give vores frøavlere en pæn prisstigning i forhold til december termin, fortæller avlsdirektør i DLF, Anders Mondrup.

”På trods af at frøudbytterne var præget af en udfordrende høst og noget under vores forventninger, kan vi se at frø er meget konkurrencedygtig i forhold til alternative afgrøder som korn og raps, med et væsentligt bedre dækningsbidrag.”   

Ikke set før i Danmark - frøavlere imponerer med rekord i renvareudbytteMark Fredag 11. maj 2018 · 09:32

Alm. rajgræs under gennemsnittet

I alm. rajgræs, som er den største græsfrøart i Danmark, blev udbyttet for andet år i træk under gennemsnittet hos DLFs avlere med 1.483 kg pr. ha. Det svarer til en indeks 92 høst i forhold til gennemsnittet af de foregående fem år.

DB 1 i alm. rajgræs bliver i gennemsnit 8.600 kr. pr. ha, hvilket lægger god afstand til både hvede og vinterraps.

Rødsvingel – den næststørste art – gav et bedre udbytte på 1.571 kg pr. ha og opnåede et indeks på 108 i forhold til en normalhøst. Det udløser et DB 1 på 10.900 kr. pr. ha.

Arealet skruet i vejret i år

I 2017 var afgrøderne udfordret af en våd og solfattig sæson, med store variationer mellem de enkelte regioner. Kombinationen af en høst under normal, både målt på hektar og på frøudbytte har skabt en bedre balance i frømarkedet.

”Efter et par år, hvor vi har skåret produktionen ned er der kommet en god balance i markedet i de fleste arter, ” fortæller Anders Mondrup.

Derfor har vi også kunnet skrue op for høstarealet til høst 2018 og 19,” fortæller han. 

DLFs afregningspris for frø er steget i forhold til sidste sæson, og trods udbytter under normalen ender DB 1 i frøafgrøderne på i gennemsnit 10.245 kr. pr. ha for 2017. Det er på samme flotte niveau som de foregående fem år.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.