DLF i rekordvækst: Stormskridt fremad uden for Europa
Frøkoncernen øgede i 2013/14 sin omsætning med 28 procent i forhold til året før og sætter ny rekord. Langt hovedparten af væksten kommer fra USA, Canada, Kina og New Zealand.

Et vellykket opkøb og integration af frøselskaberne Pickseed i USA og Canada er hovedårsagen til at verdens største frøselskab, DLF-Trifolium A/S, i 2013/14 forøgede sin omsætning til over 3,3 mia. kr. mod 2,6 mia. kr året før, svarende til en stigning på 28 procent. Målt på mængde af frø er stigningen på 33 procent.

Langt den største del af væksten er opnået på markeder uden for Europa, oplyste adm. direktør Truels Damsgaard på generalforsamlingen i DLF Amba. der finder sted i dag i Nyborg.

Koncernomsætningen uden for Europa er mere end fordoblet i 2013/14 og bidrager med godt 1,1 mia. kr. til omsætningen. Til sammenligning er koncernens europæiske omsætning steget med tre procent.

Resultat af globalt fokus

Samtidig leverer selskabet sit næstbedste resultat nogensinde, nemlig 167,5 mio kr. før skat og et nettoresultat på 90,3 mio. kr. Kun året 2011/12 var bedre takket være ekstraordinære indtægter.

»Det er meget tilfredsstillende at vores globale fokus resulterer i en omsætningsfremgang udenfor Europa,« siger Truels Damsgaard.

»Resultatet er skabt gennem en flot indsats i alle koncernselskaber. Salget er gennemført til et fornuftigt prisniveau gennem sæsonen, og afsætningen på de europæiske markeder viste positive tegn efter flere års tilbagegang. Et tidligt forår i Europa gav et stort forbrugsvindue på mange vigtige markeder. Opkøbet af Pickseed-selskaberne i 2013, og integrationen af koncernselskaberne i USA og Canada, som har været et hovedfokusområde, er forløbet rigtigt fint, og de nordamerikanske selskaber har bidraget med en ekstraordinær flot indtjening.«

Bidrag fra år 1

DLF købte i juli måned 2013 frøselskabet Pickseed, der har hovedsæde i Ontario i Canada og driver forædling i både Canada og USA.

DLF’s formand Christian Høegh-Andersen omtalte resultatet i sin beretning:

»At akkvisitionen i Nordamerika i den grad - fra år 1 - har bidraget til resultatet på bundlinien, betragter vi som særdeles tilfredsstillende,« sagde formanden.

»Ligeledes vil jeg fremhæve Jensen Seeds, som endnu en gang har leveret et flot resultat som følge af stor avl, og Prodana Seeds, der har haft en god salgsfremgang i Danmark og en markant fremgang i Sverige.«

Resultatet for de cirka 2600 leverandører blev en rekordstor bruttoafregningspris på 14.500 kr. pr. hektar i gennemsnit for de godt 63.250 hektar.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.