DLF køber lucerne-forædling

DLF overtager lucerneforretning fra franske Florimond Desprez.

DLF køber Florimond Desprez’s lucerneforædlingsprogram og tilhørende kommercielle aktiviteter. Overtagelsen sker med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser DLF i en pressemeddelelse.

"Lucerne komplementerer vores stærke sortsprogram af fodergræsser og tilføjer et vigtigt element til vores produktsortiment, der er skræddersyet til mælke- og kødkvægproducenter. Strategisk set er lucerne en af de store og økonomisk vigtige foderarter i mange dele af verden, og samdistributionen af lucerne, fodergræs og kløverfrø til grovfodermarkedet vil overordnet set styrke vores frøforretning," siger Truels Damsgaard, adm. direktør for DLF.

DLF beretter, at der globalt set forbruges årligt ca. 80.000 tons lucernefrø, hvilket gør lucerne til en af verdens største foderarter.

Virksomheden beretter, at det igennem længere tid har været et strategisk mål for dem at opnå adgang til dette markedssegment baseret på forædling, produktion og salg af egne lucernesorter.

"Frø til grovfoder er ikke et kerneforretningsområde for os," siger François Desprez, administrerende direktør i Florimond Desprez, i en pressemeddelelse.

"Da vi blev kontaktet af DLF omkring vores lucerne, kunne vi se større perspektiver for vores stærke sortsprogram og mangeårige succesfulde lucerneforædling ved at overdrage det til DLF, der har et globalt salgsnetværk og er specialiseret inden for frø til grovfoder. Overdragelsen giver vores lucerneforædlingsteam gode fremtidige udviklingsmuligheder," siger François Desprez.
 
DLF overtager ejerskabet til alt forædlings- og plantemateriale, sorter, lager og kommercielle aftaler, der er relateret til Florimond Desprez’s lucernevirksomhed. Lucerneforædlingsteamet fortsætter som Florimond Desprez-medarbejdere. Parterne har indgået en langsigtet serviceaftale, hvorunder Florimond Desprez efter DLF’s anvisninger viderefører forædlingsprogrammer og projekter med udgangspunkt i forædlingsstationen i Cappelle i Nordfrankrig. Herudover vil DLF teste nye sorter i sit internationale forsøgsnetværk.

DLF har udnævnt Alice Bruun Høyer til Business Manager. Alice får ansvaret for DLF's salg af lucerne og efterafgrøder i Europa. Herudover skal hun stå for koncernens foderroeforretning i Europa samt udvikling af eksportsalget. Alice er uddannet agronom med speciale i planteforædling og plantepatologi og kommer til DLF med 19 års international erfaring inden for agrokemi samt frø- og foderstofbranchen.

Hun har i de seneste otte år arbejdet hos Akzo Nobel med business management, salg og marketing til agro- og foderstofbranchen.

Inden da var hun ni år hos Danisco/Syngenta Seeds, hvor hun arbejdede med frøteknologi, planteavl, sortsregistrering, porteføljeforvaltning samt salg og marketing i Vesteuropa.

Faktaboks

Lucerne er en af de mest dyrkede foderafgrøder i verden med et stort indhold af proteiner, mineraler og vitaminer. Lucerne er en vigtig foderafgrøde i mange områder i verden. Det gælder såvel i Central- Øst- og Sydeuropa, Rusland, Mellemøsten, Kina, Sydafrika,  Nordamerika, Sydamerika og Australien, hvor den er mere tørketolerant end de fleste fodergræsser.

Kilde: DLF

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.