DLG: Derfor har rapsprisen været presset
I deres Markedsorientering Raps – uge 21 - kigger DLG nærmere på den seneste tids prispres på rapsmarkedet.

Af rapshandler Christian Dam Olesen, DLG

Rapsfrø

Korrelerende markeder og makroøkonomiske tendenser har i den sidste tid sat dagsordenen på råvaremarkederne – herunder rapsfrø. Det har påvirket det svækkede brasilianske REAL-marked for vegetabilske olier og oliefrø markant. Derudover har en svækket Dollar også påvirket råvaremarkederne generelt. Vi har i den seneste tid oplevet fald i prisen på rapsfrø på Matif. Den stigende trend i de vegetabilske olier har ikke kunnet holde stand, hvor makroøkonomiske nyheder og politik har domineret investorernes humør.

Europa-Kommissionen nedskrev i deres seneste Mars-rapport det forventede udbytte til den kommende europæiske rapsproduktion fra 3,27 tons pr. ha til 3,17 tons pr. ha. (gennemsnit for EU-28). Nedskrivningen på 3% blev udført grundet den seneste tids mindre favorable vejr. Den tyske sammenslutning af handelsselskaber nedskrev også deres forventning til den kommende tyske produktion af rapsfrø fra 4,9 mio. tons til 4,7 mio. tons. Årsagen var identisk med Europa-Kommissionens.

Sojakomplekset

I sidste uge svækkedes den brasilianske real med otte procent mod amerikanske dollars grundet historier om den brasilianske præsidents indblanding i en bestikkelsessag. Den svækkende valuta fik de brasilianske landmænd til at sælge ud af deres beholdninger af sojabønner. Nogle markedsaktører estimerede, at de brasilianske landmænd solgte op mod 1,5-2,5 procent af den totale brasilianske høst i løbet af de få dage. Det fik priserne til at korrigere kraftigt, og sojabønnerne trak også andre oliefrø og vegetabilske olier med sig.

De argentinske landmænd holder stadig salget af deres sojabønner tilbage, selvom den argentinskes Peso faldt med 2,5 procent mod Dollaren i samme ombæring. Det næste stykke tid vil vi se om efterspørgslen/Kina reagerer på faldet i priserne. Den amerikanske såning er nået op på 5-års gennemsnittet, hvor ca. 50 procent af arealet er tilplantet. Vejrudsigterne tyder på, at arbejdet vil forsætte i de kommende dage. Priserne på sojaolie faldt samtidigt – også grundet svækkelsen i de sydamerikanske valutaer. Årsagen er øget eksportkonkurrence, der fik priserne til at korrigere.

Palmeolie

Palmeolie er steget på børsen i Kuala Lumpur det seneste stykke tid grundet stærk eksport. I perioden fra 1.-20. maj er Malaysias palmeolieeksport steget med 19% i forhold til samme periode i april. Det er den kommende Ramadan, som driver eksportstigningen. Det ser dog ud til, at produktionen kan stige i de kommende måneder.

Råolie

Der er kommet optimisme tilbage i råoliemarkedet siden begyndelsen af maj, hvor vi så markante prisfald. Det er nyheder om, at OPEC og Rusland ønsker at forlænge aftalen om produktionsbegrænsningen i op mod ni måneder. OPEC-mødet i denne uge vil vise om kartellet er i stand til at forlænge aftalen. Derudover har vi oplevet et større træk på lagrene end forventet, og vi går mod en sæson, hvor der traditionelt er større efterspørgsel på råolie.

Valuta

Den amerikanske dollar er svækket i forhold til Euroen den seneste tid – primært grundet politisk uro i USA. Det er igen Præsident Donald Trump som stjæler rampelyset, hvilket får investorerne til at tvivle og investere med forsigtighed. Trenden startede dog, da der blev offentliggjort skuffende amerikanske økonomiske tal, hvor bl.a. inflationen skuffede. Der spekuleres derfor nu på, om FED vil forsætte stramningen af pengepolitikken.
Forventning Hvis vi ser på rapsmarkedet isoleret, mener vi, at produktionsreduktionerne er prissat i markedet, og aktørerne evt. overestimerer skaderne. På samme tidspunkt ser det ikke ud til, at udbuddet vil nå efterspørgslen i slutningen af den kommende kampagne – igen. Det skal dog bemærkes, at den politiske, makroøkonomiske og geopolitiske uro er relativ stor på nuværende tidspunkt, og nyheder fra disse kanter vil hurtigt kunne sætte dagsordenen i markedet.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)

”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.