DLG: En tung dyne ligger over kornmarkedet
USDA overraskede på flere punkter i deres seneste rapport - og kunne let hente en Pulitzerpris, hvis de altså ellers kunne nomineres.

Af I. Rolf Pedersen, prokurist, DLG

Pointen i al fortællekunst er overraskelsesmomentet. Pulitzerprisen er en amerikansk journalistik-, litteratur- og musikpris, der uddeles årligt, og hvis USDA var med i opløbet til denne pris var chancerne for en sejr rimelig store.

Det atypiske vejr, vi har set kloden rundt i denne vækstsæson, har i den grad vanskeliggjort vurderingen af størrelsen og kvaliteten af den globale afgrødeproduktion.

Det har givet kronede dage for prognosemagerne med USDA i den gule førertrøje i langt de fleste etaper. Rapporten den 12. september var ingen undtagelse.

USDA overrasker igen-igen

USDA overraskede ved at opjustere de globale slutlagre af hvede, hvor markedet havde forventet en nedjustering.

USDA overraskede med en større hvedeproduktion i Rusland, hvor markedet havde forventet en nedjustering. Opjusteringen i Rusland understøtter USDA med ”fortsatte optimale vækstbetingelser for vårhveden”, hvilket er i komplet modstrid med alt, hvad markedet havde forventet.

Markedet taler om, at vårhveden er under stigende trussel fra vejret, og høsten er langt fra afsluttet. Adskillige millioner ton står grønne på markerne med stigende mængder regn og sne.

Endnu en overraskelse var en opjustering af den globale majsproduktion på hele 8 mio. tons.

Topscoreren i overraskelser var dog en opjustering af de amerikanske majsudbytter, der resulterer i en opjustering af produktionen på 6 mio. ton. Markedet havde forventet en nedjustering af udbytterne, og Chicago-børsen faldt prompte med godt 3 procent.

Rapport reducerer de franske hvede- og byglagre

Før USDA-rapporten blev frigivet kl. 18 den 12. september var hvedebørserne på begge sider af Atlanten præget af moderate prisstigninger.

For en sjælden gangs skyld virkede det som om, at markedet viste interesse for det nationale ”FranceAgriMer's” netop frigivne rapport med balancer for den franske hvede og byg i høsten 2018.

Cheføkonom: Afgrøderapport sætter priser under pres Mark Torsdag 13. september 2018 · 11:28

Balancerne viser et slutlager af hvede på det laveste niveau i fire år og et slutlager af byg på det laveste niveau i 11 år.

Denne rapport samt en hvedetender fra Egypten støttede priserne på børserne lige frem til USDA-rapporten. Straks efter kl. 18 faldt kornbørsen prompte. Egypten endte med at købe 235.000 russisk hvede.

Vil Rusland indføre eksportbegrænsninger?

USDA bekræftede ikke, som ventet af markedet, en nedjustering af den russiske hvedeeksport, og som følge af den højere russiske hvedeproduktion forventer USDA tilsyneladende ikke en begrænsning i den russiske hvedeeksport.

Generelt er der i markedet fortsat en forventning om, at der snart kommer en eller anden begrænsning i eksporten. Men så længe den ikke kommer, vil det fastholde presset på hvedemarkedet.

For det første ønsker russerne blot at kapitalisere deres produktion, og for det andet betyder en overhængende trussel om en snarlig indførsel af en eksportbegrænsning, at eksportørerne blot presser endnu mere på inden eksportvinduet evt. lukkes.

Den globale forsyningssituation i år contra sidste år – ifølge USDA

Samlet set er der ikke de store forskydninger, da den samlede kornproduktion i år kun udgør et beskedent plus på 6,8 mio. tons i forhold til sidste år.

Det dækker over et fald i hvedeproduktionen på 25,3 mio. ton og en stigning i alt andet end hvede på 32,1 mio. tons - heraf bl.a. en stigning i majsproduktionen på 35,4 mio. tons og et fald i bygproduktionen på 1,5 mio. tons.

Prisudsigter

USDA-rapporten, hvor lagrenes størrelse af hvede og majs oversteg markedets forventninger, var samlet set prisnegativ.

Rapporten har lagt som en tung dyne over markedet, og vi forventer i den kommende periode et mere roligt marked uden de store prisudsving – dog med en lille pil, der i øjeblikket peger lidt nedad.


Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.