DLG: Europæisk kornpris kan luske lidt i vejret i 2017
Udsigten til en bedre økonomi, et større forbrug og fonde, der er mere risikovillige, indikerer stigende afgrødepriser i første halvår af 2017. Der bliver dog næppe tale om store stigninger, mener Rolf Pedersen fra DLG.

Ved indgangen til et nyt år kan det være relevant at gøre status, og danne sig et billede af, hvad der venter i kommende år.

Et interessant spørgsmål er forventningerne til, hvordan afgrødepriserne vil udvikle sig i 2017.

Det er dog langt fra lige til at svare på.

»Prisen på korn bestemmes ud fra en række fundamentale faktorer, som for eksempel lagerbeholdninger på verdensmarkedet, det globale forbrug, olieprisen og dollarkursen. Men derudover er der en række uforudsigelige faktorer, som for eksempel vejret, ændringer i den førte politik på nogle af de mest betydningsfulde markeder samt det psykologiske element: Hvad tror vi der vil ske, og hvordan vil det påvirke kornprisen,« siger Rolf Pedersen, prokurist hos DLG.

Fonde på opkøb

»Hos DLG er vi optimistiske i forhold til de fremtidige kornpriser. Blandt andet fordi det ser ud til, at amerikanske fonde ikke længere tror på faldende priser. Det har fået dem til at købe korn, og det kan varsle prisstigninger,« siger Rolf Pedersen.

Han tilføjer, at fondene handler papir og ikke fysiske varer. Handlen er løsrevet fra fundamentale faktorer, men fondene har meget power, og kan derfor være med til at presse priserne i vejret.

Store lagre

Kigger man på den aktuelle beholdning på de globale lagre, så er lagerbeholdningerne af hvede steget for fjerde år i træk, mens lagerbeholdningerne for majs er steget for femte år i træk.

»Lagerbeholdningerne afspejler produktionen og forbruget. Ifølge FN’s fødevareorganisation FAO, bør der være en lagerbeholdning på minimum 15 procent af et års forbrug,« siger Rolf Pedersen.

I EU var lagerbeholdningen i 2015/2016 17,2 procent af forbruget, mens det for 2016/2017 ventes at blive på 15,1 procent. Det mener Rolf Pedersen giver basis for en stigning i kornpriserne på det europæiske marked.

Han tilføjer dog, at prisen vil være påvirket af lagerbeholdningerne af alle kornafgrøder på det globale marked, som i 2016/2017 forventes at være 23 procent af det globale forbrug. Kigger man isoleret på hvede er forventningen, at lagerbeholdningen vil ligge på 32-33 procent af det globale forbrug.

Store prisudsving

Mens Rolf Pedersen er tilbageholdende med at udtale sig om kornpriserne i fremtiden, så er han overbevist om, at vi vil opleve store prisudsving.

»Der er rigeligt korn på verdensmarkedet. Det har fået priserne til at falde. Der er dog tegn på, at de fundamentale faktorer i første halvår af 2017 vil blive overskygget af en række økonomiske og politiske forhold,« siger Rolf Pedersen.

På den politiske scene gælder det blandt andet Englands Brexit, valg i Frankrig og Tyskland samt Ruslands rolle på den politiske scene. Derudover har valget af Donald Trump har givet et stemnigsskifte i USA, hvor der er optimisme i forhold til øget beskæftigelse og en bedre økonomi. Det kan smitte af på forbruget og være med til at presse afgrødepriserne op.

I forhold til det økonomiske klima er det især beskæftigelsen og den økonomiske udvikling i USA, der har stor bevågenhed, ligesom Kinas indflydelse også imødeses med spænding.

»Prisfastsættelsen på korn og andre råvarer er grundliggende en kamp mellem fundamentale forhold, og hvad vi tror der vil ske,« siger Rolf Pedersen.

Han tilføjer, at sidstnævnte gennem de senere år har fået større betydning, da fonde og kapitalstærke spekulanter i højere grad end tidligere handler korn og andre råvarer i håbet om, at opnå en økonomisk gevinst. Det medfører store og hurtige udsving i priserne.

»Markedet reagerer som en tyv om natten. Derfor er det utroligt vigtigt, at man som landmand har en købs- og salgsstrategi. Det øger sikkerheden,« siger Rolf Pedersen.

 

Kornmarkedet lige nu

Stigende globale lagre af hvede for fjerde år i træk og for majs femte år i træk.

Afgrødepriserne i 2016 var på det laveste niveau siden år 2000.

Aktuelt er priserne 10-15 procent lavere end sidste års niveau.

Rekordproduktion i Sortehavsregionen dominerer igen markederne.

Forventning om rekordproduktion på den sydlige halvkugle.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.