DLG: Forvent ekstra udsving i kornpriserne de næste måneder
USDA har offentliggjort første prognose for høståret 2018/19.

Af I. Rolf Pedersen, prokurist, DLG

Det amerikanske landbrugsministerium, USDA har nu løftet sløret for deres forventninger til kommende høstår.

Det mest overraskende i rapporten var, at slutlagrene af hvede blev estimeret lavere, end markedet havde forventet, samt at produktionen også landede lidt under forventningerne.

Samtidig blev det forventede globale forbrug øget med 10 mio. tons i forhold til høståret 2017/18.

Slutlageret af hvede ventes derfor at falde for første gang i fem år. Alligevel ventes lageret at udgøre godt 35 procent af det samlede årsforbrug, så vi vil stadig have en komfortabel forsyningssituation.

Udsigt til mere plads til EU hvedeeksport
EU’s hvedeproduktion i 2018 sættes til 150,4 mio. tons, hvilket er marginalt under de 151,58 mio. tons, vi havde sidste år.

Ruslands hvedeproduktion i 2018 sættes til 72,0 mio. tons, hvilket er 13 mio. tons under sidste års 85 mio. tons. Samtidig reduceres den russiske eksport i 2018/19 til 36,5 mio. tons mod forventet 39,5 mio. tons i 2017/18.

Dette giver lidt mere plads til EU’s eksport i 2018/19, hvor forventningerne sættes til 29 mio. tons mod forventet 24 mio. tons i 2017/18. Rusland ventes dog at bevare den gule førertrøje som verdens største eksportør af hvede.

Globalt kornforbrug overstiger produktionen med 43 mio. ton i 2018/19

I 2017/18 ventes det globale forbrug at ligge 24 mio. tons over den samlede produktion, og i 2018/19 er der udsigt til, at der skal spises yderligere af lagrene.

De samlede globale kornlagre i procent af det samlede forbrug ventes at falde fra 23,5 i 2017/18 til 21,1 i 2018/19. Det skal dog understreges, at der er lang vej, før høsten 2018 er i hus, og meget kan og vil ændre billedet hen af vejen.

Jokeren, de næste måneder, er vejret

De seneste måneder har vejret vist tænder rundt om på kloden, og vi er langt fra i mål endnu.

Fokus er lige nu på USA, Rusland og Australien, hvor forholdene på grund af manglende nedbør langt fra er optimale. Samtidig har Argentina og Brasilien deres at kæmpe med, idet visse områder her har for meget nedbør, mens andre har for lidt.

De fire foregående høstår var billedet ellers præget af nærmest perfekte vejr- og vækstbetingelser kloden rundt.

Vi vurderer, at der lige nu er en god bund under priserne, og markedet synes mere følsomt overfor udsving i vejret end normalt. De kommende måneder forventer vi at se større og hyppigere prisudsving, end vi har været vant til.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.