DLG: Forvent kun lille stigning i kornpriserne på kort sigt
Kornpriserne ser ud til - måske - at have nået bunden i denne omgang, men at tale om en decideret trendvending i markedet vil være en kraftig overdrivelse.

Af Rolf Pedersen, prokurist, DLG

Markedsprisen for korn er fastlåst i et snævert interval.

September måned har budt på en Matif-pris på december 2017-terminen på mellem 159,00 og 163,50 euro per ton. Det viser ganske vist, at bunden - indtil videre? - blev nået i slutningen af august med en pris på 156,50 euro efter næsten daglige prisfald siden begyndelsen af juli, hvor børsen lå i 188,00 euro.

Men at tale om en decideret trendvending i markedet vil være en kraftig overdrivelse.

Vi nævnte i vores DLG Markedsorientering i slutningen af august, at vi på det tidspunkt vurderede, at vi så småt var ved at se bunden.

Men vi nævnte også, at det var vanskeligt, i lyset af den meget komfortable globale forsyningssituation, at tro på, at markedet på den korte bane ville genvinde de prisfald, der indtraf i slutningen af august. Vi fastholder denne vurdering.

Rusland og lav US-dollar holder fortsat de europæiske kornpriser i skak

Der er stadig to altoverskyggende faktorer, der er med til at holde de europæiske kornpriser i skak:

En fortsat lav US-dollar overfor euroen. Og nu også en svækkelse af den russiske rubel overfor både dollar og euro, hvilket altsammen forringer EU’s konkurrenceevne på verdensmarkedet.

Hertil kommer, at USDA i sin seneste rapport opjusterede den russiske hvedeproduktion med 3,5 mio. tons til en rekord på 81 mio. tons. Visse iagttagere tror endda på en produktion i nærheden af 85 mio. tons.

For at illustrere, hvor travlt russerne har med at eksportere deres store hvedeproduktion, kan nævnes, at de i august i år eksporterede en rekordstor mængde på 4,84 mio. tons hvede mod den hidtidige rekord fra august 2014 på 4,64 mio. tons.

Denne mængde nås kun ved konstant at stille ekstremt aggressive eksportpriser. Faktisk er russisk hvede nu så billig, at den finder vej ind til forbrugsområderne i Spanien, Portugal, Holland, Belgien og Nordvesttyskland – på trods af en importafgift på 12,00 euro per ton.

Der høstes stadig i det nordlige EU

Mellem 35 og 40 procent af kornet er stadig på roden i Midtsverige, Finland, Estland og Letland, men vejret og jordbunden er alt for våd.

Der er stor bekymring for kvaliteterne i de sidste mængder, hvis det overhovedet bliver muligt at høste dem. Også herhjemme mangler man visse steder at få høstet de sidste mængder.

Ikke flere overraskelse fra den nordlige halvkugle

Efterhånden som billedet af kornproduktionens størrelse og kvalitet på den nordlige halvkugle bliver mere og mere klart. Og i takt med at høstarbejdet her nærmer sig sin slutfase, kan vi vist godt afskrive muligheden for flere markante overraskelser herfra.

Blikket vendes derfor langsomt mod forholdene på den sydlige halvkugle. Her præges billedet af tørkelignende tilstande i mange dele af Australien og oversvømmelser i Argentina.

På nuværende tidspunkt går forventningerne på en samlet hvedeproduktion i de to lande i år på 38 mio. tons mod 51 mio. tons sidste år.

De mængder hvede der kommer til at mangle herfra må importlandene finde andre steder, og det er klart, at Rusland allerede slikker sig om munden, og mon ikke også USA melder sig på banen med fornyet styrke?

USA har 80 procent af deres samlede årsforbrug på lager, så der er lidt i reserve her.

Prisudsigterne er neutrale

Som forsyningssituationen tegner i skrivende stund, forventer vi en neutral til let stigende prisudvikling i den kommende periode – dog fortsat indenfor et begrænset prisudsving.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg. ”

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.