DLG forventer stigninger i kornprisen i 2017
DLG vurderer i deres Markedsorientering for korn, at de nuværende, lave priser ikke kan fortsætte ind i det nye år.

Af prokurist Rolf Pedersen, DLG

Den globale hvedeproduktion får endnu et løft

Fra Canada og Australien er der fra officielt hold netop kommet friske opdateringer over deres forventede hvedeproduktion i år. Canada melder om en produktion på 31,7 mio. tons mod 27,6 mio. tons sidste år, og Australien melder om alle tiders rekordproduktion på 32,6 mio. tons mod sidste års 24,2 mio. tons. Argentina ventes at få en produktion på 14,4 mio. tons mod 11,3 mio. tons sidste år. Tidligere er det meldt ud, at hvedeproduktionen andre steder også er steget i forhold til sidste år med bl.a. et plus i Rusland på 11 mio. tons og i USA med et plus på 7 mio. tons. Så alene disse 4 lande står for en samlet produktionsfremgang på godt 30 mio. tons. Set i dette lys blegner Frankrigs produktionsnedgang i år på 12 mio. tons.

De globale hvedelagre får endnu et løft

På trods af en forventning om et merforbrug af hvede i år på 25 mio. tons er der samlet set udsigt til en yderligere opbygning af de globale hvedelagre med 10 mio. tons. Det vil i givet fald resultere i en opbygning på 35 mio. tons på 2 år og hele 57 mio. tons på 3 år. Slutlagrene vil herefter svare til godt 34% af et årsforbrug. Oven i alt dette er der udsigt til stigende hvede-arealer i 2017 overalt på den nordlige halvkugle med undtagelse af USA.

Den fysiske aktivitet i Europa er begrænset

Kornmarkedet er så småt ved at drosle ned her frem mod julen og årsafslutningen, og bortset fra enkelte 60.000 tonnere med foderbyg til Saudi og diverse foderhvede afskibninger fra Nordeuropa til Sydeuropa er aktiviteten i det fysiske marked begrænset. Omsætningen i det danske marked er også begrænset uden nævneværdigt pres fra hverken køber eller sælger. Landbruget i Europa synes ligeledes at være gået i standby-mode mht. yderligere salg. På Matif-børsen i Paris har pilen de sidste 2 uger peget nedad og på marts 2017 terminen har det samlede prisfald været på 8 euro/6 kr. per 100 kg. Hvis vi derimod ser et år tilbage har prisfaldet været på 27,50 euro/20,50 kr. per 100 kg. 

Udsigter

Vi vurderer, at markedet frem til årsskiftet vil fortsætte sin sidelæns bevægelse uden de store prishop. På den anden side af nytår er der plads til flere overraskelser på prissiden. De relativt lave priser vi er vidende om lige nu, må være en absolut lækkerbisken for indkøbscheferne rundt om i foder-, brød- og maltindustrien.

Så selv om forsyningssituationen dybest set er rigelig, så skal vi ikke glemme, at udbuddet også skal følge med efterspørgslen, for at prisstigninger kan undgås. Vi vurderer, at vi også et stykke ind i 2017 fortsat vil opleve en tilbageholdende salgsinteresse fra både kornfirmaerne og landmændene, og dette vil hurtigt kunne udløse nogle prisstigninger. Det er alt andet lige ikke store stigninger, der ligger i spillekortene, men måske snarere en lille trendvending.

USDA rapport fredag

Den månedlige fra USDA udkommer på fredag kl. 18 dansk tid. Markedet forventer ikke markante nyheder herfra andet en tilpasning til de nye hvedeprognoser fra Canada og Australien, men lad os nu se.

Denne kommentar er forfattet onsdag d. 7. december.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.