DLG: Kornlagre skal ned før hop i kornpriser
Siden årtusindeskiftet har den gennemsnitlige pris ligget på 119 kr., og lige nu ligger vi forbavsende tæt på dette snit med dagens pris på 122 kr.

Af prokurist Rolf Pedersen, DLG

Intet nyt under solen. Pladen spiller i den samme rille, som den har gjort siden begyndelsen af indeværende høstår.

Melodien er den velkendte:” Der er korn nok, og forsyningen er rigelig”. I det følgende kommer der derfor ingen nye ”guldkorn”, men nogle lidt bredere betragtninger og statistiske anormaliteter og udsving.

Tæt på ideelle vækstbetingelser kloden rundt

Den nordlige halvkugle ser ud til at være kommet helskindet igennem vinteren uden udvintringsskader, og lige nu er der ikke hejst noget rødt flag noget sted på kloden.

Vækstbetingelserne rundtom er tilfredsstillende og udsigterne til endnu en stor global kornproduktion ligger i slippekortene.

Eneste vejrmæssige joker lige nu er El Nino, som eksperterne vurderer en 50 procent mulighed vil indtræffe senere på året. Hvis El Nino indtræffer, er det vores vurdering, at forsyningssituationen er så robust, at det ikke vil ændre radikalt i det store billede. 

Den historiske prisudvikling på Matif-børsen

Vi har i hele høståret 2016/17 kun set prisudsving på Matif-børsen på op til 10 kr. pr. 100 kg, hvilket historisk set er usædvanligt.

Man skal ikke have været mange år i branchen for at kunne huske prisudsving på både 20, 40 og 60 kr. per 100 kg. Hvis vi ser seks-syv år tilbage i tiden, kan vi konstatere, at vi lige nu ligger i den nedre del af prisskalaen. Vi tolker dette som markedets kvittering for en særdeles god forsyning og samtidig en forventning i markedet om, at vi står foran endnu en stor kornproduktion.

Prisudviklingen på Matifbørsen siden årtusindeskiftet

I tider med store prisudsving, hvor store kornproducerende områder udsættes for ekstreme vejrfænomener med ualmindeligt store udsving i produktionens størrelse til følge, ja, der hører ovennævnte 10 kr. til i småtingsafdelingen.

Siden årtusindeskiftet har vi set Matif-hvedepriser på mellem 76 kr. og 211 kr. per 100 kg. Prisudsving i denne periode har altså været på 135 kr.

I perioden har den gennemsnitlige pris ligget på 119 kr., og lige nu ligger vi forbavsende tæt på dette snit med dagens pris på 122 kr.

Hvornår vender det?

De sidste tre år har vi haft samlede kornlagre på globalt plan på mellem 23-25 procent af et års forbrug, og så længe vi ligger på et sådant niveau, skal vi ikke forvente væsentlige ændringer i opadgående retning i prisniveauet.

Vi skal et godt stykke under 20 procent, før vi vil kunne aflæse en reaktion i markedet. Og ja, det er korrekt, at en stor del af lagrene ligger i Kina, men det sikrer jo netop, at de ikke pludselig kommer i markedet efter uforholdsmæssigt store mængder.

Samtidig er det således, at de kinesiske mængder aldrig kommer ud på det frie marked. De kinesiske lagre udgør i øvrigt ca. 58 procent af deres samlede årsforbrug.


Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg. ”

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.