DLG: Nervøst rapsmarked lurer på nyt fra Sortehavsregionen
Blomstringsperioden for raps i Europa har været meget uregelmæssig, hvilket skaber nervøsitet.

Af Christian Dam Olesen, rapshandler, DLG

Den tilbagevendende historie i rapsmarkedet er, at prisen stadig bliver presset af andre oliefrø og vegetabilske olier.

Markedsaktørerne er dog forsigtige i forhold til EU-28 produktionen, og derfor kan prisfaldene på rapsfrø tilskrives korrelerende markeder.

Blomstringsperioden i Europa har været meget uregelmæssig, hvilket skaber nervøsitet. Markedsaktørerne arbejder dog med en konsensus produktion på omkring 21 mio. tons, hvilket er under den oprindelige forventning.

På det fysiske marked afventer markedsaktørerne, at høsten går i gang i Sortehavsregionen. Markedet venter i spænding på de første udbytter og kvalitetsestimater.

Her kan det nævnes, at de første små arealer er høstet i Rumænien og Ukraine. Europa afventer dog officielle udmeldinger i spænding.

Soja påvirket af USA-kina spænding

Markedsaktørerne er stadig bekymret over spændingerne mellem USA og Kina, hvilket fik skabt salgsstemning i sojakomplekset.

Markedsaktørerne er især bekymret, fordi USA er den største producent af sojabønner, og Kina er den største aftager af sojabønner.

Salgsstemningen er også skabt af mere fundamentale årsager. Afgrøderne står godt med en ’good to excellent’ rating på 73 procent af arealet mod 66 procent på samme tidspunkt sidste år.

Dermed udvikler afgrøderne sig positivt i blomstringsfasen, hvor 12 procent af afgrøderne er i blomstring, hvilket er 7 procent over et historisk gennemsnit.

Palmeolie skuffer på eksport

Palmeolien falder stadig i pris i Malaysia, og der er langt mellem de prispositive nyheder.

Senest offentliggjorde et analysebureau skuffende eksporttal for 1.-25. juni, som er 12,5 procent lavere end forrige måned. Dette bekræfter en svag efterspørgsel på palmeolie.

Solsikkeolie billigste alternativ

Samtidig ser vi store lagre på solsikkeolie i Sortehavsregionen.

Argentina hæver eksporttolden på biodiesel - godt for rapsprisenMark Mandag 11. juni 2018 · 14:03

Denne olie er på nuværende tidspunkt det billigste alternativ til sojaolie og palmeolie. Samtidigt er der sået et 20 procent større areal af solsikke i Sortehavsregionen.

Afventende på Valuta

Investorerne er stadig bekymrede over den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina samt USA og Europa.

Det er svært at spå om konsekvenserne af denne situation, derfor er investorerne afventende.

Mere Råolie på vej

På Opec-mødet 22. juni 2018 blev de deltagende lande enige om at hæve produktionen med ca. 1 mio. tønder dagligt. Denne produktionsstigning skal indfases gradvist.

Der er formentligt behov for en produktionsforøgelse, idet der forventes kommende sanktioner mod Iran, flere flaskehalse i den amerikanske skifferolieproduktion og vigende produktionsevne i flere lande.

Derfor reagerede markedet ikke voldsomt. Udtalelser fra Opec bærer præg af, at kartellet ønsker at bringe balance til råoliemarkedet.

Forventning til rapsfrø

Vi forventer stigninger i prisen på rapsfrø på den anden side af den europæiske høst grundet forventningerne til produktionen.

Man skal dog ikke udelukke, at andre oliefrø og vegetabilske olier kan presse prisen på kort sigt.

Derudover skal det pointeres, at vi formentlig vil opleve et høstpres, når den europæiske høst tager fat.

 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for evt. dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af evt. fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.