DLG: Oliefald presser rapsprisen
DLG beretter i deres Markedsorientering for Raps om både lav oliepris og optimisme om rapsproduktionen.

Af risikoanalytiker Natalya Vdovenko, DLG

Rapsfrø

Den største driver for prisen er som tidligere råoliens faldende pris. Oven i det har Oil World udgivet deres Supply & Demand Report 2016 for EU28-landene, som er mere optimistiske om produktionen end markedet forventede. EU-28 rapsproduktion estimeres af Oil World i høst 2016 at blive 22 million tons, heraf bidrager den danske produktion med 720.000 tons. I høst 2015 havde EU-28 ifølge Oil World en rapsproduktion på 22,16 million tons hvoraf Danmark bidrog med 820.000 tons. Dette estimat er mere optimistisk end markedets havde forventet, og der kan dermed betegnes som en af sidste uges drivere.

Vejret er stadig et emne til diskussion i disse dage. Afgrødernes vækstbetingelser er stadig gunstige i Europa, mens det på tværs af Sortehavet kan gå i begge retninger. Så langt så godt, men vi er kun i slutningen af januar, og Moder Jord kan stadig bringe overraskelser. I Indien er situationen anderledes ugunstig, da en tørke plager landet. Oil World skriver, at Indiens produktion kan blive under 5 mio. ton, hvis ikke forholdene bliver bedre.

Rapsolie

Priserne på rapsolie i Rotterdam har i løbet af ugen foretaget drastiske fald på baggrund af de lave råoliepriser. Der er blevet meldt om handler omkring Østersøen i slutningen af ugen, og også biodieselproducenterne er efter sigende ude efter volumener på dette prisniveau.

Sojakompleks

Sojaoliepriserne på CBOT er steget i denne uge; understøttet af en bullish USDA-rapport, hvor USA tilmed nedjusterede 2015/2016-produktionen og -eksporten en smule, hvilket ledte til en nedjustering af lagrene fra 465 til 440 buschels. På det globale marked reviderede USDA 2015/2016-kampagnens slutlagre en smule ned, hvilket fik betydning for korrelerede markeder.

Palmeolie

Prisen på palmeolie faldt i denne uge en smule i Kuala Lumpur. Svage finansielle markeder og frygt for forsyningsevnen påvirkede priserne. Forecast for prisen på palmeolie er fortsat bullish. Oliepalmerne viser nu i nogle områder af Indonesien og det østlige Malaysia tegn på vandmangel.

Engelsk forsker: Kraftig raps skal sultes i foråretMark Torsdag 21. januar 2016 · 08:56

Råolie

Det store spørgsmål er fortsat, hvor bunden for råolieprisen er. Produktionen slår til, og størstedelen af analytikerne udelukker ikke, at vi muligvis vil se endnu lavere priser på den korte bane – og rettelser på op til 35-40 dollars/tønde på længere sigt. Vi bør huske, at størstedelen af verdens olieproduktion, baseret på den information vi har til rådighed, ikke er profitabel på dette niveau.

Valuta

Sidste uge var meget stabil og €/$-forholdet er fortsat i omegnen af 1,09.

Forecast

Forecast for raps forbliver uforandret: Neutral til bearish for gammel høst. Ny høst er neutral til bullish. Hold øje med vejret.


Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.